Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2017 r.

Zarządzenie nr 430/17 w sprawie cennika korzystania z miejskich obiektów sportowych

Data podpisania: 2017/10/03

Data wejścia w życie: 2017/10/03


Zarządzenie Nr 430/17
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 3 października 2017 r.

w sprawie cennika korzystania z miejskich obiektów sportowych

Na podstawie § 2 uchwały Nr XV/306/04 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 stycznia 2004 roku w sprawie przyjęcia zasad korzystania z gminnych obiektów znajdujących się w zarządzie jednostki budżetowej pn. „Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji” oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecina do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 12 poz.237) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam Cennik korzystania z miejskich obiektów sportowych będących w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie, stanowiący załącznik do Zarządzenia.

§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 557/10 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie przyjęcia cennika korzystania z miejskich obiektów sportowych (zm. Zarządzenie Nr 14/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 stycznia 201 r., Zarządzenie Nr 184/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 kwietnia 2011 r., Zarządzenie Nr 78/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 lutego 2012 r., Zarządzenie Nr 479/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 października 2012 r., Zarządzenie Nr 536A/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 grudnia 2013 r.)

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi jednostki budżetowej pn. „Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie”.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta 

Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: Krzysztof Kupis, wytworzono: 2017/10/03, odpowiedzialny/a: Krzysztof Kupis, wprowadził/a: Łukasz Wybraniec, dnia: 2017/10/23 13:11:49
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Łukasz Wybraniec 2017/10/23 13:11:49 modyfikacja wartości
Łukasz Wybraniec 2017/10/23 13:04:53 nowa pozycja