Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2017 r.

Zarządzenie nr 83/17 zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2017 rok

Data podpisania: 2017/02/28

Data wejścia w życie: 2017/02/28


Zarządzenie Nr 83/17
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 28 lutego 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2017 rok

Na podstawie art. 249 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz.60, poz. 191) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 1/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2017 r. załącznik Nr 1 Harmonogram prognozowanych dochodów budżetowych w poszczególnych miesiącach roku w szczegółowości do dysponentów i załącznik Nr 2 Harmonogram wydatków planowanych do sfinansowania w poszczególnych miesiącach roku w szczegółowości do dysponentów otrzymują brzmienie, jak w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom/Kierownikom właściwych Wydziałów/Biur.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezydent Miasta

 Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: Wydział Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2017/02/28, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Beata Wandasiewicz-Szmatłoch, dnia: 2017/03/22 12:35:43
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Wandasiewicz-Szmatłoch 2017/03/22 12:35:43 modyfikacja wartości
Beata Wandasiewicz-Szmatłoch 2017/03/22 12:21:20 nowa pozycja