Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2017 r.

Zarządzenie nr 278/17 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok

Data podpisania: 2017/06/23

Data wejścia w życie: 2017/06/23


                                                                                                                ZARZĄDZENIE NR 278/17
                                                                                                        PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
                                                                                                                z dnia 23 czerwca 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok


Na podstawie §4ust.1Zasad itrybu przeprowadzania konsultacji społecznych ze Szczecińską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi ipodmiotami, októrych mowa wart.3ust.3ustawy zdnia 24kwietnia 2003r. odziałalności pożytku publicznego io wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego wdziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr XXIX/833/13 Rady Miasta Szczecin zdnia 22kwietnia 2013r. wsprawie szczegółowego sposobu konsultowania ze Szczecińską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi ipodmiotami, októrych mowa wart.3ust.3ustawy zdnia 24kwietnia 2003r. odziałalności pożytku publicznego io wolontariacie, projektów prawa miejscowego wdziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz.Urz.Woj. Zachodniopomorskiego z2013r. poz.2083) wzwiązku zart.5a ust.1 ustawy zdnia 24kwietnia 2003r. odziałalności pożytku publicznego io wolontariacie (Dz.U.z2016r. poz.1817i1948 oraz z2017r. poz.60i573) zarządzam, co następuje:


§ 1. Zarządza się przeprowadzenie wokresie od dnia 1 sierpnia 2017r. do dnia 8 września 2017r. na terenie Gminy Miasto Szczecin konsultacji społecznych ze Szczecińską Radą Działalności Pożytku Publicznego, organizacjami pozarządowymi ipodmiotami, októrych mowa wart.3ust.3ustawy zdnia 24kwietnia 2003r. odziałalności pożytku publicznego i
o wolontariacie, których celem jest zebranie propozycji, uwag iopinii dotyczących projektu Uchwały Rady Miasta Szczecin wsprawie Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin zorganizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018rok.
§ 2. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone wformie:
1) badania opinii organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego poprzez umieszczenie projektu Uchwały Rady Miasta Szczecin wsprawie Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin zorganizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018rok na stronie http://konsultuj.szczecin.pl oraz przyjmowanie uwag na piśmie do projektu Uchwały Rady Miasta Szczecin za pomocą formularza wformie mailowej na adres e-mail: bop@um.szczecin.pl oraz wformie papierowej w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin wterminie od 1 sierpnia 2017 roku do 15 sierpnia 2017roku;
2) organizacji zebrań ze Szczecińską Radą Działalności Pożytku Publicznego w zakresie projektu Uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.
§ 3. Jednostką organizacyjną Urzędu Miasta Szczecin odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji oraz ich obsługę organizacyjno – techniczną jest Biuro ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin.
§ 4. Wyniki konsultacji, zawierające zestawienie zgłoszonych uwag iopinii wraz ze stanowiskiem Prezydenta, zpodaniem uzasadnienia wprzypadku nieuwzględnienia uwag iopinii, zostaną zamieszczone wBiuletynie Informacji Publicznej ina stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin, niepóźniej niż wciągu 30dni od dnia zakończenia konsultacji.
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin - Koordynatorowi ds. Konsultacji Społecznych.
§ 6. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta ds.rozwoju irelacji zmieszkańcami.
§ 7. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie wBiuletynie Informacji Publicznej ina stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin: http://konsultuj.szczecin.pl.
§ 8. Zarządzenie wchodzi wżycie zdniem podpisania.


Prezydent Miasta


Piotr Krzystek


 


udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2017/08/07, odpowiedzialny/a: Marta Kaszubowska , wprowadził/a: Marta Kaszubowska, dnia: 2017/08/07 08:08:29
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Kaszubowska 2017/08/07 08:08:29 modyfikacja wartości
Marta Kaszubowska 2017/08/07 08:05:23 nowa pozycja