Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2017 r.

Zarządzenie nr 59/17 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2015-2018

Data podpisania: 2017/02/10

Data wejścia w życie: 2017/02/10


ZARZĄDZENIE NR 59/17
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 10 lutego 2017 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2015 - 2018


  Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy zdnia 8marca 1990 r. osamorządzie gminnym (Dz. U. z2016 r. poz. 446, 1579 i 1948), art. 41 e ust. 1 ustawy zdnia 24 kwietnia 2003 r. odziałalności pożytku publicznego io wolontariacie (Dz. U. z2016 r. poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r. poz.60) oraz § 1i § 2Trybu powoływania członków Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, stanowiącego Załącznik Nr 1do Uchwały Nr XI/242/11 Rady Miasta Szczecin zdnia 12 września 2011 r. wsprawie przyjęcia trybu powoływania członków oraz sposobu organizacji itrybu działania Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (zm. Uchwała Nr XXXIII/977/13 Rady Miasta Szczecin zdnia 9września 2013 r., Uchwała Nr XIII/297/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 listopada 2015 r.), zarządzam, co następuje:


  § 1. W Zarządzeniu Nr 466/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2015 - 2018 § 1 pkt 16 otrzymuje brzmienie:

„16) Beata Bugajska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin,”.

  § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


wz. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta Miasta


Krzysztof Soska
 


udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2017/03/01, odpowiedzialny/a: Joanna Gabinowska, wprowadził/a: Joanna Gabinowska, dnia: 2017/03/01 12:40:12
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Joanna Gabinowska 2017/03/01 12:40:12 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2017/03/01 12:38:52 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2017/03/01 12:36:34 nowa pozycja