Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2017 r.

Zarządzenie nr 28/17 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2017 rok

Data podpisania: 2017/01/19

Data wejścia w życie: 2017/01/19


Zarządzenie Nr 28/17
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 19 stycznia 2017 r.

w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2017 rok

Na podstawie art. 222 ust.4 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870, poz.1948, poz.1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60) oraz § 18 Uchwały Nr XXV/593/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2017 rok (z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam zmiany w zakresie wydatków na 2017 rok według klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. W Zarządzeniu Nr 15/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2017 r., wprowadzam zmiany w załączniku Nr 4 - Układ wykonawczy Wydatki według klasyfikacji budżetowej i zadań na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom Wydziałów/Biur wymienionych w załączniku Nr 2 do Zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Prezydent Miasta
Piotr Krzystek
 


Załączniki:

udostępnił: Wydział Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2017/01/19, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Beata Wandasiewicz-Szmatłoch, dnia: 2017/01/25 11:18:38
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Wandasiewicz-Szmatłoch 2017/01/25 11:18:38 modyfikacja wartości
Beata Wandasiewicz-Szmatłoch 2017/01/25 11:06:33 modyfikacja wartości
Beata Wandasiewicz-Szmatłoch 2017/01/25 11:02:39 nowa pozycja