Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2017 r.

Zarządzenie nr 288/17 w sprawie nieodplatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin

Data podpisania: 2017/06/28

Data wejścia w życie: 2017/06/28


Zarządzenie Nr 288/17
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 953), zarządzam, co następuje:

§ 1. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki Gminy Miasto Szczecin pn. Szczecińskie Centrum Świadczeń ul. Bł. Winceentego Kadłubka 12, 71-521 Szczecin, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku nr 1 niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki nie podlegającej Gminie Miasto Szczecin pn. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Okręgowego w Szczecinie, Al. Papieża Jana Pawła II 42, 70-415 Szczecin, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku nr 2 niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki nie podlegającej Gminie Miasto Szczecin pn. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Szczecinie, Al. Papieża Jana Pawła II 42, 70-415 Szczecin, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku nr 3 niniejszego zarządzenia.

§ 4. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki Gminy Miasto Szczecin pn. Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji ul. Władysława Szafera 7, 71-245 Szczecin, składnik majątkowy Urzędu Miasta Szczecin, wykazany w załączniku nr 4 niniejszego zarządzenia.

§ 5. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki nie podlegającej Gminie Miasto Szczecin pn. Akademickie Zespoły Sportowe Organizacja Środowiskowa ul. Sikorskiego 31/32, 70-313 Szczecin, składnik majątkowy Urzędu Miasta Szczecin, wykazany w załączniku nr 5 niniejszego zarządzenia.

§ 6. Przekazanie składników majątkowych, o których mowa w § 1-5 niniejszego zarządzenia, nastąpi w oparciu o protokoły zdawczo-odbiorcze, zawierające wartość przekazanych składników majątkowych.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Obsługi Urzędu Urzędu Miasta Szczecin.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Prezydent Miasta


Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: Biuro Obsługi Urzędu, wytworzono: 2017/07/04, odpowiedzialny/a: Ewa Słodkowska, wprowadził/a: Elżbieta Stolarz, dnia: 2017/07/04 12:08:21
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Elżbieta Stolarz 2017/07/04 12:08:21 nowa pozycja