Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2017 r.

Zarządzenie nr 343/17 w sprawie wydzielenia lokali socjalnych Gminy Miasto Szczecin

Data podpisania: 2017/07/21

Data wejścia w życie: 2017/07/21


ZARZĄDZENIE NR 343/17
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 21 lipca 2017 r.
w sprawie wydzielenia lokali socjalnych Gminy Miasto Szczecin
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. 446, poz. 1579, poz. 1948 z 2017 r. poz. 730, poz. 935), w związku z art. 22 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016r. poz.1610) zarządzam, co następuje:
§ 1. Wydziela się na wynajem jako lokale socjalne:
1)do dnia 31 grudnia 2021 r. – lokale mieszkalne, których wykaz stanowi załącznik nr 1
do niniejszego zarządzenia,
2)do dnia 31 grudnia 2023 r. – lokale mieszkalne, których wykaz stanowi załącznik nr 2
do niniejszego zarządzenia,
3)do dnia 30 czerwca 2028 r. – lokale mieszkalne, których wykaz stanowi załącznik nr 3
do niniejszego zarządzenia,
4)do dnia 30 września 2029 r. – lokale mieszkalne, których wykaz stanowi załącznik nr 4
do niniejszego zarządzenia,
5)do dnia 31 stycznia 2031 r. – lokale mieszkalne, których wykaz stanowi załącznik nr 5
do niniejszego zarządzenia,
6)do dnia 31 stycznia 2032 r. – lokale mieszkalne, których wykaz stanowi załącznik nr 6
do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wydzielonych lokali nie można zbyć ani zmienić sposobu ich użytkowania przed upływem terminów podanych w § 1.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie.

§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 188/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie wydzielenia lokali socjalnych Gminy Miasto Szczecin.
§ 5. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenie powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta ds.komunalnych

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


wz. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta Miasta

Michał Przepiera

 

 

 


Załączniki:

udostępnił: Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości, wytworzono: 2017/07/21, odpowiedzialny/a: Krzysztof Gajewski -Dyrektor WMiRSPN, wprowadził/a: Dorota Rutkowska, dnia: 2017/08/10 12:38:04
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dorota Rutkowska 2017/08/10 12:38:04 nowa pozycja