Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2017 r.

Zarządzenie nr 320/17 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących „Koncepcji Przebiegu Drugiego Etapu Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju”

Data podpisania: 2017/07/05

Data wejścia w życie: 2017/07/05


ZARZĄDZENIE NR 320/17
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 5 lipca 2017 r.

 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących „Koncepcji Przebiegu Drugiego Etapu Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju”


Na podstawie art. 5a ust.1, art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935) oraz § 6 ust. 2 i 3 Regulaminu w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVII/479/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2012 r. poz. 857, z 2016 r. poz. 3243, z 2017 r. poz. 345), zarządzam co następuje:

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie na terenie Gminy Miasto Szczecin konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Szczecin, których celem jest zebranie od mieszkańców propozycji, uwag i opinii dotyczących „Koncepcji Przebiegu Drugiego Etapu Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju”.

§ 2. 1. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w okresie od dnia 01 września do dnia 31 grudnia 2017 r. w formie:
1) otwartych spotkań z mieszkańcami w Urzędzie Miasta Szczecin, zwanych dalej spotkaniami konsultacyjnym, których terminy zostaną podane do wiadomości publicznej co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem spotkania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin, na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin: http://konsultuj.szczecin.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Szczecin;
2) badania opinii mieszkańców Miasta Szczecin poprzez umieszczenie proponowanych wariantów "Koncepcji Przebiegu Drugiego Etapu Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju" na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin: http://konsultuj.szczecin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin i przyjmowanie uwag na piśmie za pomocą poczty elektronicznej na adres: bop@um.szczecin.pl.

§ 3. Jednostką organizacyjną Gminy Miasto Szczecin odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz ich obsługę organizacyjno-techniczną jest jednostka organizacyjna pn. Zarząd Dróg i Transporu Miejskiego w Szczecinie.

§ 4.
Koordynację działań związanych z przeprowadzeniem konsultacji społecznych powierza się Dyrektorowi Biura ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin - Koordynatorowi ds. konsultacji społecznych.

§ 5. Informacja o wynikach konsultacji zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie 30 dni od daty ich zakończenia na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin: http://konsultuj.szczecin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin.

§ 6.
Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin, na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin: http://konsultuj.szczecin.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Szczecin.

§ 7. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta ds. komunalnych.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Piotr Krzystek


udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2017/07/05, odpowiedzialny/a: Alicja Dąbrowska, wprowadził/a: Alicja Dąbrowska, dnia: 2017/07/05 14:56:56
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Alicja Dąbrowska 2017/07/05 14:56:56 nowa pozycja