Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2017 r.

Zarządzenie nr 521/17 w sprawie powołania Pełnomocnika Prezydenta ds. kontaktów i współpracy z uczelniami wyższymi w Gminie Miasto Szczecin

Data podpisania: 2017/12/01

Data wejścia w życie: 2017/12/04


                                               ZARZĄDZENIE NR 521/17
                                      PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
                                                 z dnia 1 grudnia 2017 r.


w sprawie powołania Pełnomocnika Prezydenta ds. kontaktów i współpracy z uczelniami
wyższymi w Gminie Miasto Szczecin


Na podstawie § 10 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego
Załącznik do Zarządzenia Nr 417/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 listopada 2015 r.
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 22/16
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 stycznia 2016 r., Zarządzenie Nr 147/16 Prezydenta Miasta
Szczecin z dnia 18 kwietnia 2016 r., Zarządzenie Nr 215/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia
9 czerwca 2016 r., Zarządzenie Nr 302/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 lipca 2016 r.,
Zarządzenie Nr 399/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 października 2016 r., Zarządzenie
Nr 465/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 13 grudnia 2016 r., Zarządzenie Nr 127/17 Prezydenta
Miasta Szczecin z dnia 30 marca 2017 r., Zarządzenie Nr 181/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia
5 maja 2017 r., Zarządzenie Nr 292/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 czerwca 2017 r.,
Zarządzenie Nr 459/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 października 2017 r.) zarządzam, co
następuje:

§ 1. Powołuję Pana STEFANA BERCZYŃSKIEGO na Pełnomocnika Prezydenta ds. kontaktów
i współpracy z uczelniami wyższymi w Gminie Miasto Szczecin.
§ 2. Zadaniem Pełnomocnika, o którym mowa w § 1, jest w szczególności:
1) organizowanie współpracy władz Miasta oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin
z uczelniami wyższymi;
2) utrzymywanie bieżących kontaktów oraz organizowanie cyklicznych spotkań władz Miasta
i przedstawicieli wyższych uczelni związanych z realizacją wspólnych projektów;
3) inicjowanie oraz nadzorowanie przedsięwzięć zacieśniających współpracę władz Miasta
z władzami szkół wyższych;
4) współpraca z przedstawicielami samorządu studenckiego szczecińskich szkół wyższych
w zakresie przedsięwzięć władz Miasta kierowanych do środowiska akademickiego;
5) przygotowywanie opracowań, raportów, sprawozdań, analiz oraz innych dokumentów w zakresie
prowadzonych działań;
6) udział w pracach zespołów, grupach roboczych i innych spotkaniach w celu realizacji
powierzonych zadań.
§ 3. Zobowiązuję dyrektorów wydziałów i kierowników biur Urzędu Miasta Szczecin do
współpracy z Pełnomocnikiem w zakresie realizacji zadań, o których mowa w § 2 zarządzenia.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 4 grudnia 2017r.


                                       Prezydent Miasta
                                       Piotr Krzystek


udostępnił: Wydzial Organizacyjny, wytworzono: 2017/12/01, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Katarzyna Bojaruniec, dnia: 2017/12/04 14:14:07
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Bojaruniec 2017/12/04 14:14:07 nowa pozycja