Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2017 r.

Zarządzenie nr 258/17 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2017 rok

Data podpisania: 2017/06/09

Data wejścia w życie: 2017/06/09


Zarządzenie Nr 258/17
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 9 czerwca 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2017 rok

Na podstawie art.257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz.1870, poz.1984, z 2017r. poz.2260, poz.1948, poz.60, poz.191, poz.659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089) oraz § 18 Uchwały Nr XXV/593/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2017 rok (z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr15/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9stycznia 2017r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2017r. (zm. Zarządzenie Nr28/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 19stycznia 2017r., Zarządzenie Nr45/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30stycznia 2017r., Zarządzenie Nr46/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30stycznia 2017r., Zarządzenie Nr50/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31stycznia 2017r., Zarządzenie Nr72/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22lutego 2017r., Zarządzenie Nr81/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28lutego 2017r., Zarządzenie Nr82/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28lutego 2017r., Zarządzenie Nr112/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27marca 2017r., Zarządzenie Nr124/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29marca 2017r., Zarządzenie Nr125/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30marca 2017r., Zarządzenie Nr126/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30marca 2017r., Zarządzenie Nr135A/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31marca 2017r., Zarządzenie Nr151/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10kwietnia 2017r., Zarządzenie Nr152/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10kwietnia 2017r., Zarządzenie Nr177/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 kwietnia 2017r., Zarządzenie Nr178/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 kwietnia 2017r., Zarządzenie Nr225/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 maja 2017r., Zarządzenie Nr226/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 maja 2017r., Zarządzenie Nr253/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 8 czerwca 2017r., ), wprowadzam zmiany w załączniku Nr 4- Układ wykonawczy Wydatki według klasyfikacji budżetowej i zadań na 2017rok, zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorowi Wydziału wymienionemu w załączniku do Zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi wżycie z dniem podpisania.

 

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: Wydział Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2017/06/09, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Dorota Szut, dnia: 2017/06/30 11:20:23
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dorota Szut 2017/06/30 11:20:23 nowa pozycja