Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2017 r.

Zarządzenie nr 523/17 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Miasto Szczecin

Data podpisania: 2017/12/05

Data wejścia w życie: 2017/12/05


Zarządzenie Nr 523/17
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 5 grudnia 2017 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Miasto Szczecin

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), zarządzam, co następuje:

§ 1.  Jednostka organizacyjna Gminy Miasto Szczecin - Straż Miejska Szczecin
z siedzibą w Szczecinie, przekazuje nieodpłatnie na rzecz samorządowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie składniki majątkowe Gminy Miasto Szczecin, określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przekazanie składników majątkowych, o których mowa w §1 niniejszego zarządzenia nastąpi w oparciu o protokół zdawczo – odbiorczy zawierający wartość przekazanych  składników majątkowych.

§ 3.  Wykonanie zarządzenia powierza się Komendantowi Straży Miejskiej Szczecin.

§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia Nr 523/17
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 5 grudnia 2017 r.

 

L.p.

Nazwa składnika majątkowego

Numer inwentarzowy

J. m.

Ilość

Uwagi

1

fotoradar Multanowa 6F

011 - 06 - 148

szt.

1

 

2

maszt Crown do czerwonego światła

011 - 02 – 003

szt.

1

 

3

system rejestrujący przejazdy na czerwonym świetle

011 - 06 - 149

szt.

1

 

4

system rejestrujący przejazdy na czerwonym świetle

011 - 06 - 160

szt.

1

 

 

 

 

 

 

Prezydent Miasta


Piotr Krzystek


udostępnił: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, wytworzono: 2017/12/05, odpowiedzialny/a: Henryk Szelągiewicz, wprowadził/a: Henryk Szelągiewicz, dnia: 2017/12/18 11:42:29
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Henryk Szelągiewicz 2017/12/18 11:42:29 nowa pozycja