Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2017 r.

Zarządzenie nr 224/17 w sprawie nieodpłatnego przekazania rzeczowych aktywów obrotowych Urzędu Miasta Szczecin.

Data podpisania: 2017/05/26

Data wejścia w życie: 2017/05/26


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446, 1579 i 1948, z 2017 r. poz. 730) zarządzam co następuje:
§ 1. Przekazuje się nieodpłatnie rzeczowe aktywa obrotowe Urzędu Miasta Szczecin na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin.
§ 2. Nazwę jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin oraz rodzaj i ilość rzeczowych aktywów obrotowych określa załącznik do niniejszego Zarządzenia.
§ 3. Przekazanie rzeczowych aktywów obrotowych, o których mowa w § 1 niniejszego Zarządzenia, nastąpi w oparciu o protokoły zdawczo – odbiorcze zawierające wartość przekazanych aktywów obrotowych.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Obsługi Urzędu, Urzędu Miasta Szczecin.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 


udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2017/06/20, odpowiedzialny/a: Marta Czapiewska, wprowadził/a: Marta Czapiewska, dnia: 2017/06/20 10:06:30
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Czapiewska 2017/06/20 10:06:30 nowa pozycja