Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2017 r.

Zarządzenie nr 101/17 zmieniające zarządzenie w sprawie obsługi sekretariatu Prezydenta Miasta, sekretariatów Zastępców Prezydenta Miasta oraz Sekretarza Miasta i Skarbnika Miasta

Data podpisania: 2017/03/15

Data wejścia w życie: 2017/03/15


ZARZĄDZENIE NR 101/17
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 15 marca 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie obsługi sekretariatu Prezydenta Miasta, sekretariatów Zastępców Prezydenta Miasta oraz Sekretarza Miasta i Skarbnika Miasta


Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) oraz § 7 ust. 1 i 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 417/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 22/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 stycznia 2016 r., Zarządzenie Nr 147/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 kwietnia 2016 r., Zarządzenie Nr 215/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 czerwca 2016 r., Zarządzenie Nr 302/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 lipca 2016 r., Zarządzenie Nr 399/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 października 2016 r., Zarządzenie Nr 465/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 13 grudnia 2016 r.), zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 418/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie obsługi sekretariatu Prezydenta Miasta, sekretariatów Zastępców Prezydenta Miasta oraz Sekretarza Miasta i Skarbnika Miasta (zm. Zarządzenie Nr 66/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 lutego 2016 r., Zarządzenie Nr 418/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 7 listopada 2016 r.) § 2 otrzymuje brzmienie:

" § 2. W przypadku choroby, urlopu lub innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika Wydziału Organizacyjnego odpowiedzialnego za obsługę sekretariatu, ustala się następujące zastępstwa:
1) sekretariat Prezydenta Miasta - zastępstwo zapewnia Biuro Prezydenta Miasta;
2) sekretariat Zastępcy Prezydenta Miasta ds. społecznych - zastępstwo zapewnia Wydział Oświaty lub Wydział Sportu bądź Wydział Kultury;
3) sekretariat Zastępcy Prezydenta Miasta ds. inwestycji i zarządzania projektami – zastępstwo zapewnia Biuro Strategii lub Wydział Inwestycji Miejskich;
4) sekretariat Zastępcy Prezydenta Miasta ds. rozwoju i relacji z mieszkańcami – zastępstwo zapewnia Biuro ds. Organizacji Pozarządowych lub Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami bądź Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej;
5) sekretariat Zastępcy Prezydenta Miasta ds. komunalnych – zastępstwo zapewnia Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska lub Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości;
6) sekretariat Sekretarza Miasta – zastępstwo zapewnia Wydział Organizacyjny lub Biuro Obsługi Interesantów."

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom jednostek organizacyjnych Urzędu, o których mowa w Zarządzeniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Prezydent Miasta


Piotr Krzystek


 


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2017/03/28, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Anna Prędkiewicz, dnia: 2017/03/28 09:27:27
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Prędkiewicz 2017/03/28 09:27:27 nowa pozycja