Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2017 r.

Zarządzenie nr 190/17 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących realizacji zadania pn. "Przebudowa torowisk tramwajowych - ETAP II" część 10 - Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu al. Jagiellońskiej od al. Bohaterów Warszawy do al. Piastów

Data podpisania: 2017/05/15

Data wejścia w życie: 2017/05/15


                                                                                  ZARZĄDZENIE NR 190/17
                                                                            PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
                                                                                    z dnia 15 maja 2017 r.


w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących realizacji zadania pn. "Przebudowa torowisk tramwajowych - ETAP II" część 10 - Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu al. Jagiellońskiej od al. Bohaterów Warszawy do al. Piastów

Na podstawie art.5a ust.1, art.30 ust.1ustawy z dnia 8marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz.730) oraz § 6 ust.2 i 3 Regulaminu w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych, stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr XVII/479/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2012 r. poz.857, z 2016 r. poz.3243 oraz z 2017 roku poz. 345), zarządzam co następuje:


§ 1. Zarządza się przeprowadzenie na terenie Gminy Miasto Szczecin konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Szczecin , których celem jest zebranie od mieszkańców Szczecina uwag i wniosków w sprawie realizacji zadania pn.” Przebudowa torowisk tramwajowych – ETAP II” część 10 - Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Jagiellońskiej od al. Bohaterów Warszawy do al. Piastów.


§ 2. 1. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie otwartego spotkania z mieszkańcami zwanego spotkaniem konsultacyjnym, które odbędzie się w dniu 30 maja 2017 r. (wtorek) w godzinach od 17:00 do 20:00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Szczecin.
2. Informacja o terminie spotkania konsultacyjnego zostanie podana do wiadomości publicznej co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem spotkania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin, na stronie internetowej: http://konsultuj.szczecin.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Szczecin.


§ 3. Informacja o wynikach konsultacji społecznych zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie 30 dni od daty ich zakończenia na stronie internetowej: http://konsultuj.szczecin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin.


§ 4. Jednostką organizacyjną Urzędu Miasta Szczecin odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz ich obsługę organizacyjno – techniczną jest Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin.


§ 5. Koordynację działań związanych z przeprowadzeniem konsultacji społecznych powierza się Dyrektorowi Biura ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin - Koordynatorowi ds. Konsultacji Społecznych.


§ 6. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin, na stronie internetowej http://konsultuj.szczecin.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Szczecin.


§ 7. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta ds. komunalnych.


§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


                                                                                                                                                                                                                         wz. Prezydenta Miasta
                                                                                                                                                                                                                   Zastępca Prezydenta Miasta

                                                                                                                                                                                                                              Michał Przepiera
                                                                                                                                                                                                                                


udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2017/05/15, odpowiedzialny/a: Marta Kaszubowska , wprowadził/a: Marta Kaszubowska, dnia: 2017/05/15 15:27:37
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Kaszubowska 2017/05/15 15:27:37 modyfikacja wartości
Marta Kaszubowska 2017/05/15 15:25:49 modyfikacja wartości
Marta Kaszubowska 2017/05/15 15:25:33 nowa pozycja