Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2017 r.

Zarządzenie nr 524/17 sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin

Data podpisania: 2017/12/05

Data wejścia w życie: 2017/12/05


Zarządzenie Nr 524/17
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 5 grudnia 2017 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), zarządzam, co następuje:

§ 1. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki niepodlegającej Gminie Miasto Szczecin pn. Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przekazanie składników majątkowych, o których mowa w §1 niniejszego zarządzenia nastąpi w oparciu o protokół zdawczo – odbiorczy zawierający wartość przekazanych  składników majątkowych.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Szczecin.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Prezydent Miasta


Piotr Krzystek


 

Załącznik do Zarządzenia Nr 524/17
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 5 grudnia 2017 r.

 

L.p.

Nazwa składnika majątkowego

Numer inwentarzowy

J. m.

Ilość

Uwagi

1

Nawijarka światłowodowa z 300 metrowym kablem

S-0400-0002726

szt.

1

 


udostępnił: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, wytworzono: 2017/12/05, odpowiedzialny/a: Henryk Szelągiewicz, wprowadził/a: Henryk Szelągiewicz, dnia: 2017/12/18 11:57:10
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Henryk Szelągiewicz 2017/12/18 11:57:10 nowa pozycja