Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2017 r.

Zarządzenie nr 66/17 zmieniające zarządzenie w sprawie sprawie powołania Sądu Konkursowego do konkursu na koncepcję zagospodarowania fragmentu alei Papieża Jana Pawła II – pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie – z przeznaczeniem na przestrzeń przyjazną mieszkańcom

Data podpisania: 2017/02/17

Data wejścia w życie: 2017/02/17


Zarządzenie Nr 66/17
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 17 lutego 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie sprawie powołania Sądu Konkursowego do konkursu na koncepcję zagospodarowania fragmentu alei Papieża Jana Pawła II – pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie – z przeznaczeniem na przestrzeń przyjazną mieszkańcom

Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948), art. 112 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 443/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie powołania Sądu Konkursowego do konkursu na koncepcję zagospodarowania fragmentu alei Papieża Jana Pawła II – pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie –
z przeznaczeniem na przestrzeń przyjazną mieszkańcom, w §1 w ust. 1 pkt 3 i 6 otrzymują odpowiednio brzmienie:

„3) Jerzy Nowak – Stowarzyszenie Architektów Polskich oddział Szczecin;

6) Marek Orłowski – Stowarzyszenie Architektów Polskich oddział Szczecin”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi wżycie z dniem podpisania.

 

wz. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta Miasta

Michał Przepiera


udostępnił: WUiAB, wytworzono: 2017/02/17, odpowiedzialny/a: Jarosław Bondar, wprowadził/a: Anna Bednarz, dnia: 2017/02/20 10:42:32
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Bednarz 2017/02/20 10:42:32 nowa pozycja