Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2017 r.

Zarządzenie nr 282/17 w sprawie powołania Zespołu ds. koncepcji zagospodarowania nieruchomości "Zielony Dwór" w Szczecinie

Data podpisania: 2017/06/23

Data wejścia w życie: 2017/06/23


                                           ZARZĄDZENIE NR 282/17
                                    PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
                                           z dnia 23 czerwca 2017 r.


    w sprawie powołania Zespołu ds. koncepcji zagospodarowania nieruchomości
                                       "Zielony Dwór" w Szczecinie


Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) oraz § 10 Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 417/15
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 22/16 Prezydenta Miasta
Szczecin z dnia 25 stycznia 2016 r., Zarządzenie Nr 147/16 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 18 kwietnia 2016 r., Zarządzenie Nr 215/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia
9 czerwca 2016 r., Zarządzenie Nr 302/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 lipca 2016 r.,
Zarządzenie Nr 399/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 października 2016 r.,
Zarządzenie Nr 465/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 13 grudnia 2016 r., Zarządzenie
Nr 127/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 marca 2017 r.) zarządzam, co następuje:


§ 1. Powołuję Zespół ds. koncepcji zagospodarowania nieruchomości "Zielony Dwór"
w Szczecinie, zwany dalej Zespołem, w składzie:
Przewodniczący Zespołu:
1) Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin;
Członkowie Zespołu:
2) Beata Bugajska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin;
3) Iwona Miller-Rutkowska – Dyrektor Biura ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta
Szczecin;
4) Iwona Bobrek - Dyrektor Wydziału Zarządzania Finansami Miasta Urzędu Miasta
Szczecin;
5) Anna Nawacka-Górzeńska – Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta
w Szczecinie;
6) Jarosław Stala - Dyrektor Biura Inwestycji i Remontów Oświatowych Urzędu Miasta
Szczecin;
7) Beata Śmiecińska - Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Szczecin;
8) Andrzej Lubiniecki - Radca Prawny.


§ 2. Do zadań Zespołu należy dokonanie analizy oraz wybór formuły i wypracowanie
koncepcji zagospodarowania nieruchomości "Zielony Dwór" w Szczecinie, w szczególności
wypracowanie założeń strukturalno-funkjonalnych nieruchomości oraz rekomendowanie
Prezydentowi Miasta Szczecin wybranej koncepcji i formuły.


§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


                                                                                       Prezydent Miasta
                                                                                         Piotr Krzystek


udostępnił: Wydział Spraw Społecznych, wytworzono: 2017/06/23, odpowiedzialny/a: Beata Bugajska, wprowadził/a: Ewelina Walewska, dnia: 2017/07/27 13:55:42
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewelina Walewska 2017/07/27 13:55:42 modyfikacja wartości
Ewelina Walewska 2017/07/27 13:29:16 modyfikacja wartości
Ewelina Walewska 2017/07/27 13:25:24 modyfikacja wartości
Ewelina Walewska 2017/07/27 13:25:08 modyfikacja wartości
Ewelina Walewska 2017/07/27 13:19:21 nowa pozycja