Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2017 r.

Zarządzenie nr 526/17 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji Programu „Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA"

Data podpisania: 2017/12/06

Data wejścia w życie: 2017/12/06


ZARZĄDZENIE NR 526/17

PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

z dnia 6 grudnia 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji Programu „Zmniejszenie

zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie – Etap II – Program KAWKA”

Na podstawie § 10 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego

Załącznik do Zarządzenia Nr 417/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 listopada 2015 r.

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 22/16

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 stycznia 2016 r., Zarządzenie Nr 147/16 Prezydenta

Miasta Szczecin z dnia 18 kwietnia 2016 r., Zarządzenie Nr 215/16 Prezydenta Miasta

Szczecin z dnia 9 czerwca 2016 r., Zarządzenie Nr 302/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia

26 lipca 2016 r., Zarządzenie Nr 399/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 października

2016 r., Zarządzenie Nr 465/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 13 grudnia 2016 r., Zarządzenie

Nr 127/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 marca 2017 r., Zarządzenie Nr 181/17 Prezydenta

Miasta Szczecin z dnia 5 maja 2017 r., Zarządzenie Nr 292/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia

29 czerwca 2017 r., Zarządzenie Nr 459/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 października

2017 r.) w związku z realizacją Programu „Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie –

Etap II – Program KAWKA" zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 112/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie

powołania Zespołu ds. realizacji Programu "Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie -

Etap II - Program KAWKA" (zm. Zarządzenie Nr 131/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 marca

2017 r.), w § 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) Dorota Kozanecka - Zastępca Dyrektora Biura Strategii”;

2) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) Bartosz Bera - Główny Specjalista w Biurze Strategii”;

3) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) Joanna Ostatek - Główny Specjalista w Biurze Strategii”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek

Id:


udostępnił: Biuro Strategii, wytworzono: 2017/12/12, odpowiedzialny/a: Dyrektor Biura Strategii - Kamila Bogusławska, wprowadził/a: Joanna Ostatek, dnia: 2017/12/12 10:50:42
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Joanna Ostatek 2017/12/12 10:50:42 nowa pozycja