Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin 2002-2006

Andrzej Grabiec


Prezydent Miasta Szczecina powierzył mu sprawy z zakresu bieżącego funkcjonowania miasta, ochrony środowiska oraz przekształceń miejskich jednostek organizacyjnych, w tym :

a) bezpieczne funkcjonowanie miasta,
b) lokalny transport zbiorowy,
c) inżynierię i organizację ruchu drogowego,
d) gospodarkę wodno-ściekową w zakresie bieżącego funkcjonowania miasta,
e) gospodarkę odpadami oraz utrzymanie porządku i czystości w zakresie bieżącego funkcjonowania miasta,
f) gospodarkę energetyczną i cieplną,
g) ochronę i kształtowanie środowiska,
h) zieleń, gospodarkę leśną i cmentarze,
i) ochronę zwierząt,
j) restrukturyzację i prywatyzację miejskich jednostek organizacyjnych,
k) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem spółek z udziałem miasta oraz przystępowaniem do już istniejących spółek,
l) udzielanie zamówień publicznych , w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami,
ł) merytoryczny nadzór nad spółkami z udziałem miasta, w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami.

Wiek: 51 lat. Wykształcenie: Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu Politechniki Szczecińskiej. Pracę zawodową rozpoczął w 1976 roku w Zakładach Chemicznych "Police". Do roku 1991 pracował w Przedsiębiorstwie Instalacji Przemysłowych "Instal" oraz Ośrodku Produkcyjno-Wdrożeniowym "Promotech". Następnie zatrudniony został w Urzędzie Miejskim w Szczecinie, gdzie był zastępcą naczelnika Wydziału Inżyniera Miasta. W roku 1997 Andrzej Grabiec objął stanowisko głównego księgowego w Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania. W 2003 roku powrócił do szczecińskiego magistratu i został dyrektorem Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

 • Andrzej Grabiec jest żonaty. Ma dwoje dzieci: dorosłą córkę i kilkunastoletniego syna.


 • IV
  udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2003/06/03, odpowiedzialny/a: Krystyna Szpakowska, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2006/12/04 10:30:21
  Historia zmian:
  Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
  Tomasz Czerniawski 2006/12/04 10:30:21 modyfikacja wartości
  Tomasz Czerniawski 2005/08/17 13:13:31 modyfikacja wartości
  Krzysztof Kozakowski 2004/06/16 08:18:21 modyfikacja wartości
  Tomasz Czerniawski 2004/05/11 11:59:40 modyfikacja wartości
  Tomasz Czerniawski 2004/05/11 08:36:35 modyfikacja wartości
  Tomasz Czerniawski 2004/05/07 08:56:35 modyfikacja wartości
  Tomasz Czerniawski 2004/04/02 13:15:37 modyfikacja wartości
  Krzysztof Kozakowski 2004/03/08 16:57:40 modyfikacja wartości
  Tomasz Czerniawski 2003/12/08 10:39:34 modyfikacja wartości
  Tomasz Czerniawski 2003/12/08 10:22:31 modyfikacja wartości
  Krzysztof Kozakowski 2003/11/03 12:19:43 modyfikacja wartości
  Krzysztof Kozakowski 2003/11/03 10:47:58 nowa pozycja