Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Trafostacja Sztuki Szczecin - ochrona i odbudowa zabytkowego obiektu starej transformatorowni przy ul. Św. Ducha w Szczecinie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013

I. OPIS INWESTYCJI

Przedmiotem projektu Trafostacja Sztuki Szczecin była ochrona, konserwacja, restauracja oraz przeprowadzenie robót budowlanych przy nieruchomości byłej transformatorowni (ul. Św. Ducha 4 w Szczecinie). Dla zwiększenia dostępności publicznej obiektu, mając na uwadze jego znaczenie dla regionu, został on przystosowany do funkcji instytucji kultury o profilu centrum sztuki współczesnej. Ekspertyzy techniczne wykazały przydatność zabytku dla takich funkcji przy powstrzymaniu procesu niszczenia tego cennego obiektu. Przywrócenie obiektu do stanu technicznego, zgodnego z jego pierwotnym przeznaczeniem, odbywało się zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi, które przewidywały m.in. zachowanie: układu kompozycyjnego z podziałem na 3 trakty, podziału kondygnacyjnego i ciągów komunikacyjnych, wejścia głównego, pierwotnego podziału otworów okiennych i sposobu ich otwierania oraz zachowanie ościeżnic metalowych.

II. REZULTATY INWESTYCJI

- zachowanie oraz ochrona materialna dziedzictwa kulturowego,
- zagospodarowanie terenów poprzemysłowych zagrożonych postępującą degradacją,
- poprawa stanu technicznego obiektu zabytkowego,
- rozwój turystyki kulturalnej w regionie,
- promocja i dokumentacja osiągnięć artystycznych twórców związanych z regionem.

III. WYKONAWCY

Autor projektu budowlanego: Studio A4 Spółka Projektowa z ograniczoną odpowiedzialnością ze Szczecina

Inżynier Kontraktu: Gmina Miasto Szczecin, Przedstawiciel Inżyniera Kontraktu na budowie Inżynier Rezydent - Piotr Oleszkiewicz

Wykonawca robót budowlanych: ERBUD S.A. 

IV. WARTOŚĆ INWESTYCJI

 16 500 000 PLN
 

Wartość dofinansowania w ramach poddziałania 6.2.2 - Zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze metropolitarnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 zgodnie z anekem nr 9 do umowy o dofinansowanie wynosi 4 770 231,44 PLN.

Bieżąca wartość dofinansowania pozyskana przez Gminę Miasto Szczecin: 4 132 476,62 PLN.

 

V. HARMONOGRAM REALIZACJI INWESTYCJI

 termin realizacji inwestycji: maj 2011r. –  maj 2013 r.

VI. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Inwestycja zlokalizowana jest przy ulicy Św. Ducha 4 w Szczecinie.

udostępnił: Wydział Inwestycji Miejskich, wytworzono: 2014/03/25, odpowiedzialny/a: dyrektor wydziału, wprowadził/a: Monika Tomiak, dnia: 2015/01/22 13:14:11
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Monika Tomiak 2015/01/22 13:14:11 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2014/03/25 13:01:23 nowa pozycja