Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

"Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

   

 

  Tytuł projektu: Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej

Nr umowy o dofinansowanie UDA-RPZP.06.01.01-32-013/09-00 z dnia 29.01.2010 roku  

 

I. Opis inwestycji

Przedmiotem projektu jest rozbudowa mariny żeglarskiej w ramach Euroregionalnego Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej w Szczecinie. Projekt przewiduje budowę nabrzeża, budowę pomostów pływajacyych z odnogami, budowę slipu. Ponadto w ramach projektu planowane jest stworzenie infrastruktury towarzyszącej tj. bazy noclegowej, bazy gastronomicznej oraz bazy konferencyjno-szkoleniowej.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej przy ul. Przestrzennej 19 i 21 w Szczecinie, na działkach nr 8/1, 8/5, 8/6 , 8/7, 9/1, 9/2, nr 13 obręb 4004 oraz 1/44 i 1/53 obręb 4001. Teren objety projektem jest usytuowany pomiędzy ulicą Przestrzenną i brzegiem jeziora Dąbie oraz obejmuje linie brzegową i fragment środowiska wodnego jeziora Dąbie. Na terenie objętym inwestycją (przestrzenna 19) znajdują się 4 obiekty, które będą objęte pracami modernizacyjnymi w ramach przedmiotowego projektu. Dodatkowo na działce Przestrzenna 21 planuje się budowę obiektu dydaktyczno-socjalnego oraz wykonanie wszelkich niezbędnych prac instalacyjnych obejmującycyh teren działki 19 jak i 21.

Realizacja inwestycji pozwoli w znaczący sposób zwiększyć liczbę obsługiwanych jednostek pływających. Powstanie atrakcyjny turystycznie obiekt unikalny na skalę regionu, pozwalający na zapewnienie turystom wszelkich, niezbędnych elementów, które umożliwiją komfortowe uprawianie turystyki wodnej. Bezpośrednio wpłynie to na wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru SOM, zwłaszcza, jeżeli weźmiemy pod uwagę wyjątkowo atrakcyjne tereny do uprawiania turystyki wodnej.

II. Efekty projektu:

Przedmiotowy projekt pozwoli na powiększenie bazy żeglarskiej w Szczecinie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na bazie, której możliwe będzie ponadto wydłużenie sezonu turystycznego. Ponadto powstała w ramach projektu infrastruktura pozwoli poza zaspokojeniem potrzeb turystów - żeglarzy, uzupełnic ofertę o usługi świadczone przez bazę noclegową i gastronomiczną oraz udostępnić obiekty o charakterze konferncyjno-szkoleniowym. Skutkiem realizacji przedmiotowej inwestycji będzie wzrost atrakcyjności turystycznej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (SOM). Rozbudowana marina będzie doskonałym uzupełnieniem, innych przystani zlokalizowanych na terenie SOM. Pozwoli to uzupełnić sieć marin i stworzyć atrakcyjną turystycznie trasę żeglarską. Przełoży się to bezpośrednio na liczbę turystów odwiedzających ten region Polski i przyczyni się do zwiększenia świadomości turystów krjowych i zagranicznych o walroach turystycznych regiony SOM.

III. Wykonawcy:

Autor projektu budowlanego: Przedsiebiorstwo Usług Projektowych BIMAT Sp. z o.o.

Wykonawca robót budowlanych: Agroserwis Sp. z o.o. (w zakresie wycinki drzew i krzewów), Unipol Sp. z o.o. , UW SERWIS Sp. z o.o (w zakresie robót hydrotechnicznych), NAVIMOR-INVEST S.A, Przedsiębiorstwo Budowlane CIROKO Sp.  z o.o., Lucjan Sp. z o.o.

Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej: Biuro Projektowo-Consultingowe "STRUKTURA"

Inżynier Kontraktu: NBQ Sp. z o.o.

IV. Wartość inwestycji:

Planowana wartość inwestycji: ok 37 000 000,00 zł

Inwestycja na mocy Umowy o dofinansowanie z dnia 29.01.2010 r. otrzymała wsparcie finansowe w ramach poddziałania 6.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodnipomorskiego na lata 2007-2013. Wysokość dofinansowania wyniesie: 7.038.129,39 zł.

 

 

udostępnił: Wydział Inwestycji Miejskich, wytworzono: 2015/11/03, odpowiedzialny/a: Małgorzata Twardowska, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2015/11/04 09:28:12
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2015/11/04 09:28:12 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2015/11/04 09:20:06 modyfikacja wartości
Małgorzata Twardowska 2015/11/03 13:01:41 modyfikacja wartości
Małgorzata Twardowska 2015/11/03 12:54:17 nowa pozycja