Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V – budowa ulicy od ul. Duńskiej – Krasińskiego do ul. Arkońskiej

 

I. OPIS INWESTYCJI:

Przedsięwzięcie stanowiło inwestycję drogową zlokalizowaną w Gminie Miasto Szczecin polegającą na budowie kolejnego – V etapu Obwodnicy Śródmieścia Szczecina.
Obejmuje odcinek o długości około 1.200 m. od ulicy Duńskiej – Krasińskiego do ulicy Arkońskiej.
 

Zakres projektu obejmował:
- Budowę ulicy dwujezdniowej,
- Przebudowę skrzyżowania z ulicą Chopina wraz z odcinkiem około 470 m tej ulicy,
- Podłączenie skrzyżowania ulic Niny Rydzewskiej i Wszystkich Świętych,
- Przebudowę skrzyżowania z ulicami Arkońska i Niemierzyńska wraz z odcinkiem około 530 m ciągu tych ulic wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Papieża Pawła VI,
- Przebudowę istniejącego wiaduktu kolejowego nad ulicą Niemierzyńską,
- Dostosowanie istniejącego układu drogowego do nowoprojektowanej drogi tj. zapewnienie dojazdów do terenów przyległych, wykonanie parkingów, zatok autobusowych,
- Budowę przejścia podziemnego pod Obwodnicą w rejonie ul. Łabędziej,
- Budowę chodników i ścieżek rowerowych,
- Rozbiórkę nawierzchni istniejących ulic,
- Budowę kanalizacji deszczowej,
- Wykonanie sygnalizacji świetlnej,
- Wykonanie oświetlenia ulicznego,
- Wykonanie murów oporowych,
- Usuniecie kolizji z istniejącymi sieciami,
- Rozbiórkę budynków mieszkalnych – szt. 5,
- Rozbiórkę budynków gospodarczych i innych (stacja LPG, garaże),
- Rozbiórkę budynków (altanek), zlokalizowanych na terenie ogródków działkowych przy ulicy Wszystkich Świętych i Arkońskiej,
- Wycinkę kolidujących drzew i krzewów,
- Nasadzenia zieleni,
- Wykonanie niezbędnych zabezpieczeń dla obszarów wymagających ochrony przed ponadnormatywną emisją hałasu,
- Wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu tj. oznakowania pionowego oraz poziomego,
- Przebudowę istniejącego wiaduktu kolejowego nad ulicą Niemierzyńską.


II. REZULTATY INWESTYCJI


Realizacja projektu przyczyniła się do osiągnięcia następujących celów:
- Usprawnienie układu komunikacyjnego w obrębie Miasta Szczecin.
- Odciążenie ulic w centrum miasta z ruchu tranzytowego.
- Usprawnienie ruchu na drogach krajowych i wojewódzkich leżących w obrębie miasta i województwa, poprzez usprawnienie tranzytu przez Szczecin.

III. WARTOŚĆ INWESTYCJI


Wartość inwestycji: 78 827 385 PLN 

Inwestycja na mocy Umowy o dofinansowanie z dnia 29 grudnia 2009 roku otrzymała wsparcie finansowe w ramach poddziałania 2.1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013. Wielkość dofinansowania wynosi ok. 50 932 721 PLN, bieżąca wartość dofinansowania pozyskana przez Urząd Miasta Szczecin: 42 880 776,78 PLN.


IV. HARMONOGRAM INWESTYCJI

Termin realizacji inwestycji: wrzesień  2010r. -  grudzień 2012r.

Zdjęcie z lotu ptaka - listopad 2012 rok
Zdjęcie z lotu ptaka - listopad 2012 rok
Zdjęcie z lotu ptaka - marzec 2011 (1)
Zdjęcie z lotu ptaka - marzec 2011 (2)
Zdjęcie z lotu ptaka - marzec 2012 rok
Zdjęcie z lotu ptaka - marzec 2012 rok
Zdjęcie z lotu ptaka - wrzesień 2011 rok
Zdjęcie z lotu ptaka - wrzesień 2011 rok
udostępnił: Wydział Inwestycji Miejskich, wytworzono: 2013/09/02, odpowiedzialny/a: Alicja Dziedzic, wprowadził/a: Alicja Dziedzic, dnia: 2013/09/17 09:51:11
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Alicja Dziedzic 2013/09/17 09:51:11 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2013/09/03 12:42:01 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2013/09/03 12:41:22 modyfikacja wartości
Alicja Dziedzic 2013/09/02 11:41:56 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2013/09/02 10:54:53 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2013/09/02 09:02:55 modyfikacja wartości
Alicja Dziedzic 2013/09/02 08:31:56 modyfikacja wartości
Alicja Dziedzic 2013/09/02 08:30:07 nowa pozycja