Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Tytuł projektu: Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa
 przeznaczonych pod funkcje przemysłowo-składowe

Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPZP.01.03.03-32-007/10-00 z dnia 22 grudnia 2010 roku

 

 

I. OPIS INWESTYCJI

Zakres projektu obejmował opracowanie  pełnej dokumentacji budowlanej koniecznej do realizacji przedmiotowej inwestycji. W ramach projektu kompleksowo uzbrojone zostały tereny inwestycyjne Trzebusza i Dunikowa (sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna, kanalizacja deszczowa). Wybudowano drogi dojazdowe umożliwiające skomunikowanie terenów inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa z autostradą A6 oraz centrum Miasta Szczecina.

II. REZULTATY INWESTYCJI


Realizacja inwestycji przyczyni się do:

- polepszenie warunków prowadzenia działalności gospodarczej,

- utworzenie warunków do lokowania inwestycji,

- zwiększenie dostępności inwestycyjnej w regionie,

- wzrost atrakcyjności inwestycyjnej oraz konkurencyjności Szczecina i regionu,

- wzrost ilości nowych inwestycji zlokalizowanych w regionie.


III. WARTOŚĆ INWESTYCJI


Całkowita wartość inwestycji: - około 73 725 000PLN

22 grudnia 2010 roku podpisana został umowa o dofinansowanie inwestycji w ramach poddziałania 1.3.3 „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013. W ramach umowy Gmina Miasto Szczecin otrzymała dofinansowanie w wysokości 29 999 999,99 PLN. Z uwagi na zmniejszenie się kwoty wydatków kwalifikowanych, w dniu 5 lutego 2014 roku podpisany zostal aneks do umowy o dofinansowanie zmiejszający kwotę dofinansowania do poziomu 25 691 846,94 PLN .

 Bieżąca wartość dofinansowania pozyskana przez Urząd Miasta Szczecin: 20 732 209,08 PLN.


IV. HARMONOGRAM INWESTYCJI 

Termin realizacji inwestycji: sierpień 2011 rok  - czerwiec 2014 rok

 

V. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Teren Podstrefy Szczecin Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro – Park Mielec – Trzebusz i Dunikowo

udostępnił: Wydział Inwestycji Miejskich, wytworzono: 2015/01/23, odpowiedzialny/a: Monika Tomiak, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2015/01/23 14:08:23
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2015/01/23 14:08:23 nowa pozycja