Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Projekty uchwał do opiniowania

Nr projektu Projektodawca Tytuł
287/22 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bolinko – Niemierzyńska 4” w Szczecinie
286/22 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pn. „Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego” w celu utworzenia jednostki budżetowej pn. „Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego”
285/22 Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin udzielenia bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych niezabudowanych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
284/22 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin położonej w Szczecinie w rejonie ulicy Mała Odrzańska - część działki nr 30/30 oraz część działki nr 30/31 z obrębu ewidencyjnego 1037 Szczecin–Śródmieście na rzecz jej użytkownika wieczystego
283/22 Lidia Rogaś - Zastępca Prezydenta Miasta zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Gminy Miasto Szczecin imiennie wskazanym kandydatom na repatriantów wraz z członkami najbliższych rodzin
282/22 Lidia Rogaś - Zastępca Prezydenta Miasta przyjęcia „Programu wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej Gminy Miasto Szczecin na lata 2023-2025”
281/22 Lidia Rogaś - Zastępca Prezydenta Miasta przyjęcia Miejskiego Programu Działań na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2022-2024
280/22 Lidia Rogaś - Zastępca Prezydenta Miasta ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Szczecinie
279/22 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin uchwalenia Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2023-2027
272/22 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin
271/22 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta budżetu Miasta Szczecin na 2023 rok