Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Konkursy

KONKURS NA PROJEKT INSTALACJI ARTYSTYCZNEJ UPAMIĘTNIAJĄCEJ POSTAĆ „KRZYSZTOFA JARZYNY ZE SZCZECINA – SZEFA WSZYSTKICH SZEFÓW”, IKONY POPKULTURY NA TERENIE ŁASZTOWNI W SZCZECINIE


Szanowni Państwo,

W tabeli poniżej znajdują się informacje o pracach konkursowych, złożonych w terminie określonym w Regulaminie konkursu. Serdecznie dziękujemy za udział w konkursie i gratulujemy zwycięzcom.

 

LISTA AUTORÓW PRAC KONKURSOWYCH Punktacja

Miejsce
w
rankingu

NAGRODA
Nr pracy Nr nadany przez Uczestnika Uczestnik Adres
1 470915 Andrzej Szczepaniec Chorzów 323 4  
2 783712 Paweł Gostomski
Wiktor Tomaszewski
Gdańsk
Gdańsk
201 5  
3 241617 Ewa Kozubal
Ewa Bone
Bogdaniec
Żydowo
530 1 I NAGRODA
4 111777 Elżbieta Sawicka Szczecin 414 3 III NAGRODA
5 210193 Jacek Kiciński Gdańsk 513 2 II NAGRODA
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 30.11.2020 r. o godzinie 11:00 na platformie ZOOM odbyło się rozstrzygnięcie Konkursu na projekt instalacji artystycznej upamiętniającej postać „Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina – Szefa Wszystkich Szefów”, ikony popkultury na terenie Łasztowni w Szczecinie. Zgodnie z § 33 Regulaminu konkursu, Sąd konkursowy dokonał oceny prac konkursowych złożonych w konkursie w oparciu o kryteria wskazane w § 29 Regulaminu konkursu.

Zamawiający przyznał następujące nagrody:

I NAGRODA – 8 000,00 zł brutto oraz zaproszenie do udziału i negocjacji w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, polegające na wykonaniu instalacji lub rzeźby na podstawie zwycięskiej pracy konkursowej, zgodnie § 6 Regulaminu
– praca nr 3 (numer nadany przez Uczestnika: 241617) -  liczba uzyskanych punktów: 530
autor pracy: Ewa Bone z Żydowa i Ewa Kozubal z Bogdańca

 II NAGRODA – 6 000,00 zł brutto
– praca nr 5 (numer nadany przez Uczestnika: 210193) - liczba uzyskanych punktów: 513
a
utor pracy: Jacek Kiciński z Gdańska

III NAGRODA – 4 000,00 zł brutto
– praca nr 4 (numer nadany przez Uczestnika: 111777) - liczba uzyskanych punktów: 414
a
utor pracy: Elżbieta Sawicka ze Szczecina

Punktacja pozostałych prac:

IV MIEJSCE (BEZ NAGRODY)
- praca nr 1 (numer nadany przez Uczestnika: 470915) - liczba uzyskanych punktów: 323
autor pracy: Andrzej Szczepaniec z Chorzowa

V MIEJSCE (BEZ NAGRODY)
- praca nr 2 (numer nadany przez Uczestnika: 783712) - liczba uzyskanych punktów: 201
autor pracy: Paweł Gostomski z Gdańska i Wiktor Tomaszewski z Gdańska

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poniżej prezentujemy Państwu wszystkie prace biorące udział w konkursie.

 
 
 
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Ogłoszenie nr 530528093-N-2020 z dnia 30.11.2020 r.
 
Szczecin: Konkurs na projekt instalacji artystycznej upamiętniającej postać „Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina – Szefa Wszystkich Szefów”, ikony popkultury na terenie Łasztowni w Szczecinie.
OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie o konkursie było zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
tak
Numer ogłoszenia: 520139705-N-2020
W Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie
Konkurs dotyczył projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Szczecin, Krajowy numer identyfikacyjny 59982400000000, ul. pl. Armii Krajowej  1, 70-456  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 245 102, e-mail bzp@um.szczecin.pl, faks 914 245 104.
Adres strony internetowej (url): www.szczecin.eu
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.szczecin.pl/konkursy
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU
II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego:
Konkurs na projekt instalacji artystycznej upamiętniającej postać „Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina – Szefa Wszystkich Szefów”, ikony popkultury na terenie Łasztowni w Szczecinie.
II.2) Określenie przedmiotu konkursu:
Przedmiotem konkursu jest wykonanie i zaprezentowanie przez Uczestników, przeznaczonego do realizacji projektu instalacji lub rzeźby „Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina - Szefa Wszystkich Szefów”, ikony popkultury, fikcyjnej postaci z filmu „Poranek Kojota” (scenariusz: Mikołaj Korzyński, reżyseria: Olaf Linde - Lubaszenko), zagranej przez aktora Edwarda Linde – Lubaszenko wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do nagrodzonych przez Sąd konkursowy prac – na zasadach określonych w Regulaminie.
II.3) Główny kod CPV: 71200000-0
 
SEKCJA III: WYNIKI KONKURSU
III.1) INFORMACJE O UCZESTNIKACH KONKURSU:
Liczba uczestników 7
w tym
Liczba uczestników małych/średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba uczestników z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba uczestników z innych państw nie będących członkami Unii Europejskiej: 0

III.2) DATA DECYZJI SĄDU KONKURSOWEGO
27/11/2020
Konkurs został unieważniony
nie

III.3) NAGRODY:
III.3.1) Nazwy i adresy autora(ów) wybranej pracy konkursowej/wybranych prac konkursowych
Ewa Kozubal i Ewa Bone, , , Bogdaniec, ,
Autor wybranej pracy konkursowej jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
III.3.2) WARTOŚĆ NAGRODY:
Wartość wydanej (wypłaconej) nagrody bez VAT (dane liczbowe): 8000 
Informacje dodatkowe:
I NAGRODA – 8 000,00 zł brutto oraz zaproszenie do udziału i negocjacji w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, polegające na wykonaniu instalacji lub rzeźby na podstawie zwycięskiej pracy konkursowej, zgodnie § 6 Regulaminu
III.3) NAGRODY:
III.3.1) Nazwy i adresy autora(ów) wybranej pracy konkursowej/wybranych prac konkursowych
Jacek Kiciński, , , Gdańsk, ,
Autor wybranej pracy konkursowej jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
III.3.2) WARTOŚĆ NAGRODY:
Wartość wydanej (wypłaconej) nagrody bez VAT (dane liczbowe): 6000 
Informacje dodatkowe:
II NAGRODA – 6 000,00 zł brutto
III.3) NAGRODY:
III.3.1) Nazwy i adresy autora(ów) wybranej pracy konkursowej/wybranych prac konkursowych
Elżbieta Sawicka, , , Szczecin, ,
Autor wybranej pracy konkursowej jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
III.3.2) WARTOŚĆ NAGRODY:
Wartość wydanej (wypłaconej) nagrody bez VAT (dane liczbowe): 4000 
Informacje dodatkowe:
III NAGRODA – 4 000,00 zł brutto

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

Szanowni Państwo,

W związku z obostrzeniami sanitarnymi i działaniami zapobiegajacymi rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 informujemy, że rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników Konkursu na projekt instalacji artystycznej upamiętniającej postać „Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina – Szefa Wszystkich Szefów”, ikony popkultury na terenie Łasztowni w Szczecinie odbędzie się:
w dniu 30 listopada 2020 r. (poniedziałek) o godzinie 11.00 on-line za pomocą platformy ZOOM.
 
Wyniki konkursu niezwłocznie po rozstrzygnięciu zostaną podane do publicznej wiadomości oraz umieszczone w siedzibie Zamawiającego w miejscu ogólniedostępnym oraz na jego stronie internetowej pod adresem: www.szczecin.pl/konkursy
Niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu, Zamawiający umieści również informację o wynikach w Biuletynie Zamówień Publicznych.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZANOWNI PAŃSTWO !!!
 
W związku z działaniami zapobiegajacymi rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2
 
PRACE KONKURSOWE, oznaczone zgodnie z Regulaminem konkursowym można:

1. Wysyłać pocztą na adres: Urząd Miasta Szczecin; Biuro Architekta Miasta; Plac Armii Krajowej 1; 70 - 456 Szczecin; Sekretariat - pok. 246,

2. Dostarczyć osobiście, do przedsionka przed Salą Sesyjną Urzędu Miasta Szczecin (skrzydło po dawnej siedzibie Filharmonii im. M. Karłowicza), po uprzednim kontakcie z Sekretarzem konkursu (tel. 91 424 55 68) lub sekretariatem Biura Architekta Miasta (91 435 11 83), celem odbioru pracy z zachowaniem wszelkich procedur bezpieczeństwa.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA O DOPUSZCZENIU DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Szczecin, dnia 16.09.2020 r. 

Szanowni Państwo,

Zamawiający dopuścił do udziału w konkursie i zaprosił do składania prac konkursowych następujących Uczestników:

1. Andrzej Szczepaniec Chorzów
2. Ewa Kozubal
Ewa Bone
Bogdaniec
Żydowo
3. Elżbieta Sawicka Szczecin
4. Lucyna Kujawa Gdynia
5. Artystyczna Odlewnia Metali
ART. - ODLEW Sp. z o.o.
ul. Północna 20
45-805 Opole
6. Paweł Gostomski
Wiktor Tomaszewski
Gdańsk
Gdańsk
7. Jacek Kiciński Gdańsk

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
SZANOWNI PAŃSTWO !!!
 
W związku z działaniami zapobiegajacymi rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, bezpośrednia obsługa interesantów w magistracie jest zawieszona do odwołania.

Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie, oznaczone zgodnie z Regulaminem można:

1. Wysyłać pocztą na adres: Urząd Miasta Szczecin; Biuro Architekta Miasta; Plac Armii Krajowej 1; 70 - 456 Szczecin; Sekretariat - pok. 246,

2. Wrzucać do skrzynki podawczej, która znajduje się w przedsionku przed Salą Sesyjną Urzędu Miasta (skrzydło po dawnej siedzibie Filharmonii im. M. Karłowicza),

Gdy występuje wyjątkowa konieczność osobistego stawienia się w magistracie, po uprzednim kontakcie z Sekretarzem konkursu, istnieje możliwość umówienia spotkania z zachowaniem wszelkich procedur bezpieczeństwa.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Ogłoszenie nr 520139705-N-2020 z dnia 30-07-2020 r.
 
Szczecin:
OGŁOSZENIE O KONKURSIE
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Konkurs dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES:

Gmina Miasto Szczecin, Krajowy numer identyfikacyjny 59982400000000,
ul. pl. Armii Krajowej  1, 70-456  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska,
tel. 914 245 102, e-mail bzp@um.szczecin.pl, faks 914 245 104.
Adres strony internetowej (url): http://www.szczecin.pl
 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa


I.4) KOMUNIKACJA

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z konkursu, w tym regulaminu konkursu, można uzyskać pod adresem(URL):
http://www.szczecin.pl/konkursy
Wymagane jest przesłanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych w inny sposób:
Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie należy złożyć PISEMNIE bepośrednio na podany adres. Prace konkursowe należy złożyć bezpośrednio na podany adres. pod adres: Urząd Miasta Szczecin; Biuro Architekta Miasta; Plac Armii Krajowej 1; 70 - 456 Szczecin; Sekretariat - pok. 246
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU

II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego:

Konkurs na projekt instalacji artystycznej upamiętniającej postać „Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina – Szefa Wszystkich Szefów”, ikony popkultury na terenie Łasztowni w Szczecinie.

II.2) Określenie przedmiotu konkursu:

Przedmiotem konkursu jest wykonanie i zaprezentowanie przez Uczestników, przeznaczonego do realizacji projektu instalacji lub rzeźby „Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina - Szefa Wszystkich Szefów”, ikony popkultury, fikcyjnej postaci z filmu „Poranek Kojota” (scenariusz: Mikołaj Korzyński, reżyseria: Olaf Linde - Lubaszenko), zagranej przez aktora Edwarda Linde – Lubaszenko wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do nagrodzonych przez Sąd konkursowy prac – na zasadach określonych w Regulaminie.

II.3) Główny kod CPV 71200000-0  

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

WARUNKI UDZIAŁU

Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu:
1. Uczestnikami mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a także ww. podmioty występujące wspólnie, spełniające wymagania określone w Regulaminie, które złożą w odpowiednim terminie Wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami. 2. O dopuszczenie do udziału w konkursie mogą ubiegać się Uczestnicy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy PZP; 2) posiadają wymagane zdolności techniczne lub zawodowe tj. dysponują co najmniej jedną osobą mającą doświadczenie, polegające na wykonaniu w przeciągu 3 lat przed ogłoszeniem konkursu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) co najmniej jednego projektu zakończonego realizacją instalacji artystycznej, rzeźby, pomnika lub podobnej formy w przestrzeni publicznej. 3. Uczestnicy niespełniający wymagań określonych w Regulaminie podlegają wykluczeniu. 4. W przypadku Uczestników mających swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej należy spełnić wymagania posiadania równorzędnej zdolności technicznej lub zawodowej oraz doświadczenia opisanych w ust. 2 pkt 2. 5. W przypadku Uczestników wspólnie uczestniczących w konkursie, warunek opisany w ust. 2 pkt 2 winien spełniać co najmniej jeden z Uczestników lub wszyscy Uczestnicy wspólnie. 6. Uczestnik może złożyć tylko jeden Wniosek i tylko jedną pracę konkursową. 7. Prace konkursowe mogą złożyć wyłącznie Uczestnicy dopuszczeni do udziału w konkursie i zaproszeni przez Zamawiającego do złożenia prac konkursowych. 8. Uczestnik, który złoży więcej niż jeden Wniosek lub pracę konkursową zostanie wykluczony z konkursu a wszystkie prace konkursowe sporządzone z jego udziałem zostaną odrzucone. 9. Za złożenie Wniosku i pracy konkursowej uważa się również dokonanie takiej czynności wspólnie z innym Uczestnikiem. 10. Uczestnicy biorący wspólnie udział w konkursie ustanawiają pełnomocnika upoważnionego do złożenia Wniosku, pracy konkursowej oraz podpisania wszystkich niezbędnych dokumentów wymaganych Regulaminem. 11. Wspólników spółki cywilnej traktuje się jako Uczestników składających wspólny Wniosek. 12. Osoby uprawnione do reprezentowania Uczestnika to osoby fizyczne, zgodnie z zasadą reprezentacji do składania oświadczeń woli w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej będącej Uczestnikiem, lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w jego imieniu na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. 13. Uczestnicy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem Wniosku oraz pracy konkursowej, Zamawiający nie przewiduje zwrotu tych kosztów.

Udział w konkursie jest zastrzeżony dla wykonawcy posiadającego uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej: Nie.
Należy podać dla jakiego zawodu:
 
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:

1. Walory estetyczno - artystyczne instalacji lub rzeźby - 50
2. Trwałość założonych rozwiązań technicznych - 20
3. Spełnienie założeń ideowych konkursu - 20
4. Ekonomika rozwiązań realizacyjnych i związanych z tym kosztów realizacji inwestycji - 10

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:

IV.2.1) 1 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych:

Data: 04/09/2020, godzina: 15:00
 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie lub prace konkursowe:
Konkurs odbywa się w języku polskim. Wniosek i praca konkursowa muszą być sporządzone w języku polskim.

IV.2.2) Inforacje dodatkowe:

1. Uczestnik składa Wniosek sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu. 2. Wniosek musi być sporządzony w języku polskim, w sposób czytelny i trwały, na maszynie do pisania, komputerze lub odręcznie. 3. Wniosek musi być podpisany przez Uczestnika lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Uczestnika, zgodnie z zasadą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym lub na podstawie pełnomocnictwa. 4. W przypadku Uczestników składających wspólny Wniosek przez ustanowionego pełnomocnika, upoważnienie do podpisania Wniosku należy dołączyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Uczestnika. 5. W przypadku, gdy Uczestnik składa kopię wymaganego Regulaminem dokumentu, poświadcza ją za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem lub przez osobę uprawnioną zgodnie z ust. 3 z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”, z zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa w Regulaminie. 6. Jeżeli wymagany w Regulaminie dokument składany przez Uczestnika jest sporządzony w języku obcym, należy go złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski (nie jest wymagane tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego). 7. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę. 8. Wszelkie miejsca gdzie Uczestnik naniósł zmiany muszą być przez niego parafowane. 9. Zaleca się aby wszystkie strony Wniosku były ponumerowanie i połączone ze sobą. 10. Zaleca się, aby Uczestnik zamieścił Wniosek w kopercie oznaczonej w następujący sposób: 1) adresat: Urząd Miasta Szczecin Biuro Architekta Miasta Plac Armii Krajowej 1 70 - 456 Szczecin Sekretariat - pok. 246 2) dotyczy: KONKURS NA PROJEKT INSTALACJI ARTYSTYCZNEJ UPAMIĘTNIAJĄCEJ POSTAĆ „KRZYSZTOFA JARZYNY ZE SZCZECINA – SZEFA WSZYSTKICH SZEFÓW”, IKONY POPKULTURY NA TERENIE ŁASZTOWNI W SZCZECINIE 3) informacja dodatkowa: „Nie otwierać przed 04.09.2020 r. godz. 15:00” 11. Jeżeli Wniosek będzie oznaczony w sposób inny niż wskazany w ust. 10, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe złożenie Wniosku w szczególności w sytuacji, gdy Wniosek nie zostanie złożony do wskazanego pokoju, lecz wpłynie do kancelarii Urzędu Miasta Szczecin. 12. Każdy przyjęty Wniosek zostanie zarejestrowany oraz opatrzony adnotacją o terminie jego przyjęcia. 13. Za termin złożenia Wniosku uważa się datę jego wpływu do Zamawiającego. 14. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane do nadawcy po upływie terminu do wniesienia odwołania, po wcześniejszym poinformowaniu Uczestnika o zaistniałym fakcie. 15. W przypadku niezłożenia przez Uczestnika we wskazanym terminie, na wezwanie Zamawiającego uzupełnienia Wniosku, bądź wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w konkursie, Wniosek zostanie odrzucony. 16. Jeżeli Uczestnik nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia Wniosek podlegać będzie odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania.

IV.3) NAGRODY

Rodzaj, liczba i wysokość nagród:
Nagrodami w konkursie są: 1. nagrody pieniężne: a) I NAGRODA – 8 000,00 zł brutto (słownie: osiem tysięcy złotych), b) II NAGRODA – 6 000,00 zł brutto (słownie: sześć tysięcy złotych), c) III NAGRODA – 4 000,00 zł brutto (słownie: cztery tysiące złotych); 2. zaproszenie Uczestnika, którego praca zostanie uznana przez Sąd konkursowy za najlepszą (zdobędzie I NAGRODĘ) do udziału i negocjacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki w zakresie zgodnym z Regulaminem.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia po konkursie: Tak.

Zamówienie zostanie udzielone zwycięscy konkursu: Tak.

Zamówienie zostanie udzielone po przeprowadzeniu procedury konkurencyjnej pomiędzy wykonawcami, którzy złożyli najlepsze prace konkursowe: Nie.

Informacje dodatkowe:
Konkurs jest realizacyjny, otwarty, jednoetapowy. Maksymalny planowany łączny koszt wszystkich prac i czynności związanych z wykonaniem instalacji lub rzeźby na podstawie zwycięskiej pracy konkursowej, określonych w Regulaminie nie może przekroczyć 157 500,00 PLN BRUTTO (słownie: sto pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych. Terminy przewidziane w konkursie: 1. Składanie pytań dotyczących Wniosków do dnia 18.08.2020 r. do godz. 15:00; 2. Udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące Wniosków do dnia 25.08.2020 r. do godz. 15:00; 3. Składanie Wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie do dnia 04.09.2020 r. do godz. 15:00; 4. Zawiadomienie o dopuszczeniu do udziału w konkursie do dnia 18.09.2020 r. do godz. 15:00; 5. Składanie przez Uczestników pytań dotyczących Regulaminu do dnia 25.09.2020 r. do godz. 15:00; 6. Udzielenie odpowiedzi na pytania Uczestników dotyczących Regulaminu do dnia 02.10.2020 r. do godz. 15:00; 7. Ostateczny termin składania prac konkursowych przez Uczestników dopuszczonych do udziału w konkursie do dnia 23.11.2020 r. do godz. 15:00; 8. Rozstrzygnięcie konkursu dnia 30.11.2020 r. Sekretarzem konkursu jest Pani Karolina Szymańska - Pracownik Biura Architekta Miasta Urzędu Miasta Szczecin tel. (91) 424 55 68 e-mail: koleksin@um.szczecin.pl W sprawach organizacyjnych związanych z konkursem, w celu uzyskania informacji o konkursie i złożenia pytań dotyczących Wniosków oraz Regulaminu należy kontaktować się od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 z Sekretarzem konkursu. Sposób oceny prac konkursowych: 1. Ocena merytoryczna prac konkursowych będzie dokonywana przez Sąd konkursowy w oparciu o część modelową, opisową i graficzną pracy. 2. Kryteria łącznie będą decydować o ocenie złożonych przez Uczestników prac konkursowych. 3. Każdy Sędzia dokona indywidualnej oceny pracy konkursowej i przyzna punktację zgodnie z kryteriami wskazanymi w Regulaminie. Liczba punktów od każdego Sędziego zostanie zsumowana i będzie stanowiła ostateczną liczbę punktów przyznanych każdej pracy konkursowej. 4. Prace konkursowe nie spełniające wymagań formalnych, merytorycznych i prawnych, określonych w Regulaminie, nie będą podlegały dalszej ocenie przez Sąd konkursowy. Do realizacji zadań związanych z konkursem, określonych w art. 113 ust. 1 i 2 ustawy PZP został powołany niezależny Sąd konkursowy, będący zespołem pomocniczym Zamawiającego. Zamawiający unieważnia konkurs, jeżeli nie został złożony żaden Wniosek lub żadna praca konkursowa bądź wszystkie Wnioski lub prace konkursowe podlegają odrzuceniu albo jeżeli nie rozstrzygnięto konkursu. Do unieważnienia konkursu stosuje się odpowiednio przepisy art. 93 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy PZP. Uczestnikom, których interes prawny doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie tej ustawy.


Regulamin konkursuData publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2020/07/30
udostępnił: Biuro Architekta Miasta, wytworzono: 2020/07/30, odpowiedzialny/a: Architekt Miasta Szczecin - Jarosław Bondar, wprowadził/a: Karolina Szymańska, dnia: 2020/12/01 11:46:29
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Karolina Szymańska 2020/12/01 11:46:29 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2020/12/01 10:02:30 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2020/12/01 09:34:46 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2020/12/01 09:27:42 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2020/11/30 15:32:44 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2020/11/30 13:43:56 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2020/11/30 13:41:05 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2020/11/30 13:37:17 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2020/11/30 13:24:10 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2020/11/26 13:05:12 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2020/11/25 14:28:01 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2020/11/25 14:25:44 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2020/10/20 13:14:37 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2020/10/20 12:55:25 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2020/10/20 11:36:36 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2020/09/16 13:02:55 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2020/09/16 13:01:12 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2020/09/16 12:59:39 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2020/09/16 12:58:13 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2020/09/16 12:57:02 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2020/09/16 12:56:07 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2020/09/16 12:54:52 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2020/09/16 12:45:08 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2020/09/01 08:57:09 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2020/07/30 11:15:26 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2020/07/30 11:15:04 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2020/07/30 11:14:32 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2020/07/30 11:14:15 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2020/07/30 11:13:58 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2020/07/30 09:53:42 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2020/07/30 09:44:22 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2020/07/30 09:35:47 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2020/07/30 09:35:01 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2020/07/30 09:27:36 nowa pozycja