Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Konkursy

KONKURS NA ZAGOSPODAROWANIE PLACU ORŁA BIAŁEGO W SZCZECINIE WRAZ Z KONCEPCJĄ ZAGOSPODAROWANIA W OBSZARZE WYZNACZONYM PLACEM ŻOŁNIERZA POLSKIEGO, UL. FARNĄ I SOŁTYSIĄ, UL. KS. KARD. S. WYSZYŃSKIEGO I UL. TKACKĄ


Szanowni Państwo, poniżej znajdują się tabele dotyczące głównych zagadnień poruszanych w korespondencji, która wpłynęła do Urzędu Miasta Szczecin do dnia 07.04.2019 r., po spotkaniu z mieszkańcami miasta w dniu 06.03.2019 r. w sali sesyjnej Rady Miasta, w Urzędzie Miasta Szczecin, związanym z rostrzygnietym  „Konkursem na zagospodarowanie Placu Orła Białego w Szczecinie wraz koncepcją zagospodarowania w obszarze wyznaczonym Placem Żołnierza Polskiego, ul. Farną i Sołtysią, ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego i ul. Tkacką”.

TABELA NR 1

TABELA NR 2


Szanowni Państwo, poniżej link do uzasadnienia w sprawie unieważnienia „Konkursu na zagospodarowanie Placu Orła Białego w Szczecinie wraz koncepcją zagospodarowania w obszarze wyznaczonym Placem Żołnierza Polskiego, ul. Farną i Sołtysią, ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego i ul. Tkacką”

Uniewazneinie_Konkursu_Plac_Orla_Bialego.pdf


Szanowni Państwo, W tabeli poniżej znajdują się informacje o pracach konkursowych, złożonych w terminie określonym w Regulaminie konkursie:

LISTA AUTORÓW PRAC W KONKURSOWYCH
Nr pracy Nr nadany przez uczestnika Uczestnik Adres Miejsce Ilość uzyskanych punktów
1 866998 Dream Worlds sp. z o.o. Mysłowice 9 263
2 213025 SO.D.A. - Studio Dobrej Architektury - Marek Ostrowski Szczecin 6 365
3 055210

Michał Rudnicki, Aleksandra Krzywańska, Michał Dołbniak, Maja Matuszewska

Warszawa 5 378
4 271013 Kinga Harmcza, Aleksandra Zyber, Aleksandra Sobolewska, Klaudia Babska, Piotr Zaniewski Witkowo, Szczecin, Police 11 252
5 909183 Górski Chmielewska Architekci Sp. z o.o., Pracownia Architektury Krajobrazu "Trzy małe drzewka" Natalia Maćków Szczecin 4 401
6 182805 Jakub Gołębiewski, Romea Muryń, Maya Shopova Szczecin 8 311
7 013117 Mateusz Mastalski, Ryo Abe Dania, Japonia 7 312
8 123322 S.LAB ARCHITEKTURA Tomasz Sachanowicz, Katarzyna Wirkus Szczecin 12 219
9 575893 Biuro Projektów B.P.B.M. "Bimor" Sp. z o.o., arch. Krystyna Zagórska, arch. Sebastian Łabędź, arch. Krzysztof Żywucki Szczecin 13 217
10 614883 Weronika Kurdziałek, Mateusz Słoboda, Bartosz Wojciechowski, Zuzanna Sprogis, Maciej Witczak Turek 10 259
11 962883 ARCHAID Pracownia Architektoniczna Jacek Szewczyk Szczecin 2 549
12 508297 Orłowski, Szymański - Architekci Sp. J. Szczecin 1 576
13 222057 DOMINO Grupa Architektoniczna Wojciech Dunaj Szczecin 3 501

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 31.01.2019 r. w budynku Akademii Sztuki w Szczecinie odbyło się ogłoszenie wyników i rozstrzygnięcie konkursu: „Konkursu na zagospodarowanie Placu Orła Białego w Szczecinie wraz z koncepcją zagospodarowania w obszarze wyznaczonym Placem Żołnierza Polskiego, ul. Farną i Sołtysią, ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego i ul. Tkacką”. Zgodnie z Regulaminem konkursu Sąd konkursowy w składzie:

Przewodniczący Sądu konkursowego:

p. Jacek Bułat - SARP Oddział Poznań

Członkowie Sądu konkursowego:

p. Jarosław Bondar - Architekt Miasta Szczecin, Urząd Miasta Szczecin

p. Ireneusz Lech - SARP Oddział Szczecin

p.  Michał Bay – SARP Oddział Szczecin

p.  Ewa Stanecka – Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków

p. Anna Nawacka-Górzeńska – Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego

dokonał oceny prac konkursowych złożonych w konkursie w oparciu o kryteria wskazane w Regulaminie konkursu.

Zamawiający przyznał następujące nagrody:

I NAGRODA– 30 000,00 zł brutto

– praca nr 12 (nr nadany przez uczestnika 508297)

Autor pracy: Orłowski, Szymański - Architekci Sp. J.,

ul. Radogoska 9b, 71-607 Szczecin

Liczba uzyskanych punktów: 576 pkt

 

II NAGRODA– 15 000,00 zł brutto

– praca nr 11 (nr nadany przez uczestnika 962883)

Autor pracy: ARCHAID Pracownia Architektoniczna Jacek Szewczyk

ul. Piotra Skargi 15/4, 71-422 Szczecin

Liczba uzyskanych punktów: 549 pkt

 

III NAGRODA –10 000,00 zł brutto

– praca nr 13 (nr nadany przez uczestnika 222057)

Autor pracy: DOMINO Grupa Architektoniczna Wojciech Dunaj

ul. Mickiewicza 118/5, 71-140 Szczecin

Liczba uzyskanych punktów: 501 pkt

 

WYRÓŻNIENIE –5 000,00 zł brutto

- wyróżnienie – praca nr 5 (nr nadany przez uczestnika 909183)

Autor pracy: Górski Chmielewska Architekci Sp. z o.o., Pracownia Architektury Krajobrazu "Trzy małe drzewka" Natalia Maćków

ul. Kolumba 88/89 lok. 114, 70-035 Szczecin, ul. M. Konopnickiej 25, 71-151 Szczecin

Liczba uzyskanych punktów: 401 pkt

 

WYRÓŻNIENIE –5 000,00 zł brutto

- wyróżnienie – praca nr 3 (nr nadany przez uczestnika 055210)

Autor pracy: Michał Rudnicki, Aleksandra Krzywańska, Michał Dołbniak, Maja Matuszewska

Warszawa

Liczba uzyskanych punktów: 378 pkt

WYRÓŻNIENIE –5 000,00 zł brutto

-wyróżnienie – praca nr 2 (nr nadany przez uczestnika 213025)

Autor pracy: SO.D.A. - Studio Dobrej Architektury - Marek Ostrowski

ul. Łabędzia 29/6, 71-453 Szczecin

Liczba uzyskanych punktów: 365 pkt

 


Ogłoszenie nr 530020965-N-2019 z dnia 01-02-2019 r.
Szczecin: Konkurs na zagospodarowanie Placu Orła Białego w Szczecinie wraz z koncepcją zagospodarowania w obszarze wyznaczonym Placem Żołnierza Polskiego, ul. Farną i Sołtysią, ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego i ul. Tkacką
OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie o konkursie było zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
tak
Numer ogłoszenia: 500176222-N-2018
W Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie
Konkurs dotyczył projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Konkurs przeprowadza centralny zamawiający
tak
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Szczecin, Krajowy numer identyfikacyjny 59982400000, ul. pl. Armii Krajowej  1, 70456   Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 245 102, e-mail bzp@um.szczecin.pl, faks 914 245 104.
Adres strony internetowej (url): www.szczecin.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU
II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego:
Konkurs na zagospodarowanie Placu Orła Białego w Szczecinie wraz z koncepcją zagospodarowania w obszarze wyznaczonym Placem Żołnierza Polskiego, ul. Farną i Sołtysią, ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego i ul. Tkacką
II.2) Określenie przedmiotu konkursu:
Przedmiotem konkursu jest wykonanie i zaprezentowanie przez Uczestników, przeznaczonej do realizacji, koncepcji na zagospodarowanie Placu Orła Białego oraz ulicy Tkackiej w Szczecinie wraz z koncepcją zagospodarowania w obszarze wyznaczonym Placem Żołnierza Polskiego, ul. Farną i Sołtysią, ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego i ul. Tkacką.
II.3) Główny kod CPV: 71220000-6
 
SEKCJA III: WYNIKI KONKURSU
III.1) INFORMACJE O UCZESTNIKACH KONKURSU:
Liczba uczestników 13
w tym
Liczba uczestników małych/średnich przedsiębiorstw: 13
Liczba uczestników z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba uczestników z innych państw nie będących członkami Unii Europejskiej: 0

III.2) DATA DECYZJI SĄDU KONKURSOWEGO
31/01/2019
Konkurs został unieważniony
nie

III.3) NAGRODY:
III.3.1) Nazwy i adresy autora(ów) wybranej pracy konkursowej/wybranych prac konkursowych
Orłowski, Szymański - Architekci Sp. J., , ul. Radogoska 9b, 71-607 Szczecin, , ,
Autor wybranej pracy konkursowej jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
III.3.2) WARTOŚĆ NAGRODY:
Wartość wydanej (wypłaconej) nagrody bez VAT (dane liczbowe): 30000 
Informacje dodatkowe:
I Nagroda - 30.000,00 zł brutto oraz zaproszenie do udziału i negocjacji o udzielenie zmaówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki będą prace i czynności polegające na wykonaniu koncepcji ostatecznej oraz wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej, budowlanej i wykonawczej
III.3) NAGRODY:
III.3.1) Nazwy i adresy autora(ów) wybranej pracy konkursowej/wybranych prac konkursowych
ARCHAID Pracownia Architektoniczna Jacek Szewczyk, , ul. Piotra Skargi 15/4, 71-422 Szczecin, , ,
Autor wybranej pracy konkursowej jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
III.3.2) WARTOŚĆ NAGRODY:
Wartość wydanej (wypłaconej) nagrody bez VAT (dane liczbowe): 15000 
Informacje dodatkowe:
II nagroda - 15.000,00 zł brutto
III.3) NAGRODY:
III.3.1) Nazwy i adresy autora(ów) wybranej pracy konkursowej/wybranych prac konkursowych
DOMINO Grupa Architektoniczna Wojciech Dunaj, , ul. Mickiewicza 118/5, 71-140 Szczecin, , ,
Autor wybranej pracy konkursowej jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
III.3.2) WARTOŚĆ NAGRODY:
Wartość wydanej (wypłaconej) nagrody bez VAT (dane liczbowe): 10000 
Informacje dodatkowe:
III nagroda - 10.000,00 zł brutto

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na uroczyste rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników „Konkursu na zagospodarowanie Placu Orła Białego w Szczecinie wraz koncepcją zagospodarowania w obszarze wyznaczonym Placem Żołnierza Polskiego, ul. Farną
i Sołtysią, ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego i ul. Tkacką
".

Uroczystość odbędzie się w dniu 31 stycznia 2019 r. (czwartek) o godzinie 13.00 w Akademii Sztuki w Szczecinie przy Pl. Orła Białego 2 w "Czarnej Sali".

Po uroczystości wręczenia nagród odbędzie się dyskusja z uczestnikami konkursu, sędziami konkursowymi i zaproszonymi gośćmi.

Wystawa prac konkursowych zostanie zorganizowana w w lokalu przy ul. Staromłyńskiej 19 (wejście do budynku na rogu ul. Koński Kierat i ul. Staromłyńskiej) i będzie otwarta od 31 stycznia do 28 lutego 2019 r.

..........................................................................................................................................................................................................................................................

Szanowni Państwo,

Zamawiający udostepnia aktualizację podkładu geodezyjnego.

podkład geodezyjny-aktualizacja

..........................................................................................................................................................................................................................................................

Szanowni Państwo,

Zamawiający udzielił odopowiedzi na pytania Uczestników konkursu dotyczące regulaminu konkursu.

Odpowiedzi

Załącznik mapowy

...............................................................................................................................................................................................................................................................

Szanowni Państwo,

Zamawiający informuje o zamieszczeniu Regulaminu konkursu w języku angielskim (jedynie do celów informacyjnych, tekst nie jest wiążący dla uczestników konkursu). Obowiązującym dokumentem jest Regulamin konkursu w języku polskim.

 


 Ogłoszenie nr 500176222-N-2018 z dnia 26-07-2018 r.

Szczecin: 
OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Konkurs dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I.1) NAZWA I ADRES:

Gmina Miasto Szczecin, Krajowy numer identyfikacyjny 59982400000, ul. pl. Armii Krajowej  1, 70456   Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 245 102, e-mail bzp@um.szczecin.pl, faks 914 245 104. 
Adres strony internetowej (url): www.bip.um.szczecin.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa


I.4) KOMUNIKACJA

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z konkursu, w tym regulaminu konkursu, można uzyskać pod adresem(URL): 
www.szczecin.pl/konkursy

Wymagane jest przesłanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych w inny sposób: 
Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie muszą być złożone w formie PISEMNEJ.

pod adres: Urząd Miasta Szczecin, Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej, pok. nr 271A, Plac Armii Krajowej 1, 70 - 456 Szczecin

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU

II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego: 

Konkurs na zagospodarowanie Placu Orła Białego w Szczecinie wraz koncepcją zagospodarowania w obszarze wyznaczonym Placem Żołnierza Polskiego, ul. Farną i Sołtysią, ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego i ul. Tkacką


II.2) Określenie przedmiotu konkursu: 

Przedmiotem konkursu jest wykonanie i zaprezentowanie przez Uczestników, przeznaczonej do realizacji, koncepcji na zagospodarowanie Placu Orła Białego oraz ulicy Tkackiej w Szczecinie wraz z koncepcją zagospodarowania w obszarze wyznaczonym Placem Żołnierza Polskiego, ul. Farną i Sołtysią, ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego i ul. Tkacką oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych do wybranych przez Sąd Konkursowy prac – na zasadach określonych w Regulaminie.


II.3) Główny kod CPV 71220000-6 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

WARUNKI UDZIAŁU 

Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: Wymagania uczestnictwa w konkursie: 1. O dopuszczenie do udziału w konkursie mogą ubiegać się Uczestnicy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w: a) art. 24 ust. 1 ustawy PZP oraz b) art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy PZP. 2) spełniają wymogi dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: Dysponują przynajmniej jedną osobą w zespole projektowym, która posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń. Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12 a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. W związku z powyższym, Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. 3) W konkursie mogą brać udział podmioty, które posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania tego zamówienia, a także znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, które zostanie udzielone po rozstrzygnięciu konkursu. 4) W celu potwierdzenia spełniania tych warunków uczestnicy konkursu składają w ramach wniosku oświadczenie (załącznik nr 2b do Regulaminu), że przynajmniej 1 osoba w zespole projektowym posiada wykształcenie wyższe architektoniczne, uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń. 5) w przypadku Uczestników wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych powyżej winien spełniać co najmniej jeden z tych Uczestników, albo wszyscy Uczestnicy wspólnie, 6) w przypadku Uczestnika mającego swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - posiadania równorzędnego, opisanego w pkt. 3 wykształcenia, wiedzy i doświadczenia.


Udział w konkursie jest zastrzeżony dla wykonawcy posiadającego uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej:

Nie


Należy podać dla jakiego zawodu:

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:

1. Jakość użytkowa i przestrzenna rozwiązań, podporządkowana idei zaprojektowania przestrzeni - 40

2. Wielofunkcyjność rozwiązań - 20

3. Walory estetyczne w tym w odniesieniu do elementów architektonicznych – małej architektury oraz innych elementów m.in. układu zieleni - 10

4. Jakość rozwiązań technicznych w połączeniu z walorami użytkowymi, z uwzględnieniem trwałości zastosowanych materiałów i rozwiązań technicznych - 10

5. Ekonomika rozwiązań z włączeniem zagadnień dotyczących realizacji inwestycji oraz jej późniejszego użytkowania - 10

6. Koszt realizacji inwestycji, wyliczony i podany przez Uczestnika na podstawie rozwiązań projektowych przedstawionych w pracy konkursowej - 10

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:

IV.2.1) 1 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych: 

Data: 14/09/2018, godzina: 15:00

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie lub prace konkursowe: 
Polski

IV.2.2) Inforacje dodatkowe:

IV.3) NAGRODY

Rodzaj, liczba i wysokość nagród: 
1) I NAGRODA – 30 000,00 zł brutto (słownie: trzydzieści tysięcy złotych brutto), 2) II NAGRODA – 15 000,00 zł brutto (słownie: piętnaście tysięcy złotych brutto), 3) II NAGRODA – 10 000,00 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych brutto), 4) trzy wyróżnienia po 5 000,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych brutto) 
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia po konkursie:

Tak

Zamówienie zostanie udzielone zwycięscy konkursu:

Tak

Zamówienie zostanie udzielone po przeprowadzeniu procedury konkurencyjnej pomiędzy wykonawcami, którzy złożyli najlepsze prace konkursowe:

Nie

Informacje dodatkowe: 
Pytania dotyczące Regulaminu Uczestnicy składają pisemnie, drogą elektroniczną na adres: email konkursu - konkurs.placorlabialego@um.szczecin.pl lub faksem nr: 91 424 55 86. Adres do korespondencji: Urząd Miasta Szczecin, Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej, Plac Armii Krajowej 1, 70 - 456 Szczecin. W sprawach organizacyjnych związanych z niniejszym konkursem, w celu uzyskania informacji o konkursie i w celu złożenia pytań dotyczących Regulaminu należy kontaktować się od poniedziałku do piątku w godzinach: 8°°-15°° z: 1) p. Anną Fabiś – Sekretarzem Konkursu tel. 91 435 1121 2) p. Joanną Suchecką – Zastępcą Sekretarza Konkursu tel. 91 435 1148

 

Szczecin, dnia 28.09.2018r.

Szanowni Państwo,

Zamawiający dopuścił do udziału w konkursie i zaprosił do składania prac konkursowych następujących uczestników:

 

1 NM architekci Zuzanna Szpocińska, NM architekci Tomasz Marciniewicz, Krzysztof Kamienobrodzki,Jerzy Grochulski Warszawa
2 Grzegorz Handke, Bartosz Głowacki  Szczecin
3 Michał Rudnicki, Aleksandra Krzywańska, Michał Dołbniak, Maja Matuszewska Warszawa
4 ARCHAID Pracownia Architektoniczna Jacek Szewczyk Szczecin
5 PNIEWSKI ARCHITEKCI Gdynia
6 WLS ARCHITEKTURA Janki
7 archimental s.c. Bytom
8 Stanisław Czujkowski, Jakub Czujkowski, Piotr Czujkowski Szczecin
9 RO-AR Szymon Rozwałka Architects Świnoujście
10 Mateusz Mastalski, Ryo Abe Dania, Japonia
11 Dominik Barszczewski Szczecin
12 TOMCAT.ARCH.DESIGN Tomasz Olszewski Piaseczno
13 Przemysław Rafał Szymański architekt Łódź
14 Pracownia Architektury i Wnętrz Sylwia Kozanecka Kalisz
15 Maciej Armanowski  Poznań
16 Portico Project Management Sp. z o.o.& Design i Wspólnicy Sp. k. Warszawa
17 C+HO Ar Aleksandra Wachnicka Paweł Wachnicki s.c. Szczecin
18 Pracownia Projektowania Architektoniczno-Budowlanego arch A.T. Kulesza Szczecin
19 Atelier Starzak Strebicki - Pracownia Architektury s.c. Jolanta Starzak, Dawid Strębicki Poznań
20 Bartosz Warzecha Studio Świeszyno
21 Tomasz Janiszewski BJK ARCHITEKCI Sp. z o.o. Gdynia
22 Biuro Projektów B.P.B.M. "Bimor" Sp. z o.o., arch. Krystyna Zagórska, arch. Sebastian Łabędź, arch. Krzysztof Żywucki Szczecin
23 Jarosław Piesik Szczecin
24 ENONE ARCHITEKTURA I DESIGN RAFAŁ SOKOŁOWSKI Pabianice
25 SO.D.A. - Studio Dobrej Architektury - Marek Ostrowski Szczecin
26 Jakub Gołębiewski, Romea Muryń, Maya Shopova Szczecin
27 S.LAB ARCHITEKTURA Tomasz Sachanowicz, Katarzyna Wirkus Szczecin
28 Dream Worlds sp. z o.o. Mysłowice
29 FRONT ARCHITECTS WOJCIECH KRAWCZUK Poznań
30 Konrad Bałacki, Magdalena Baranowska, Aneta Mikołajczyk   Poznań
31 GRID Architekci Sp. z o.o. Wrocław
32 Laboratorium Architektury Anna Małek Ruda Śląska
33 Pracownia Projektowa tektoline s.c. Gdańsk
34 BARTOSZ MALINOWSKI STUDIO ARCHITEKTONICZNE Szczecin
35 PZPH FRUTAROMA Sp. z o.o. Kraków
36 Kinga Harmcza, Aleksandra Zyber, Aleksandra Sobolewska, Klaudia Babska, Piotr Zaniewski Witkowo, Szczecin, Police
37 Górski Chmielewska Architekci Sp. z o.o., Pracownia Architektury Krajobrazu "Trzy małe drzewka" Natalia Maćków Szczecin
38 FBA Ryszard Burbicki Szczecin
39 Architekt Andreas Guskos, Doradztwo Finansowo-Projektowe Renata Jackowiak Szczecin
40 Orłowski, Szymański - Architekci Sp. J. Szczecin
41 Krystian Bąkowski, Jan Kiersnowski, Sławomir Kiersnowski Szczecin
42 Łukasz Pieńczykowski, Jakub Bartkowiak Bydgoszcz, Poznań
43 Weronika Kurdziałek, Mateusz Słoboda, Bartosz Wojciechowski, Zuzanna Sprogis, Maciej Witczak Turek
44 Biuro Architektoniczne Archivia Jerzy Nowak Szczecin
45 MOD Architektura Sp. z o.o. Szczecin
46 DOMINO Grupa Architektoniczna Wojciech Dunaj Szczecin
47 JACKOWSKI STUDIO DOMINIKA JACKOWSKI Szczecin
48 SAWAWA Sp. z o.o. Warszawa
49 SMG Architekci Szymon Guza Szczecin

Załączniki:

MODEL 3DData publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2018/07/26
udostępnił: Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej, wytworzono: 2018/07/25, odpowiedzialny/a: Jarosław Bondar, wprowadził/a: Karolina Szymańska, dnia: 2021/05/26 14:00:45
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Karolina Szymańska 2021/05/26 14:00:45 modyfikacja wartości
Anna Siuciak 2019/04/23 13:20:19 modyfikacja wartości
Anna Siuciak 2019/04/23 13:16:04 modyfikacja wartości
Anna Siuciak 2019/04/23 13:11:54 modyfikacja wartości
Anna Siuciak 2019/04/23 13:10:03 modyfikacja wartości
Anna Siuciak 2019/04/23 12:57:35 modyfikacja wartości
Anna Siuciak 2019/04/18 12:17:08 modyfikacja wartości
Anna Siuciak 2019/04/18 12:16:47 modyfikacja wartości
Anna Siuciak 2019/04/18 12:09:56 modyfikacja wartości
Anna Siuciak 2019/04/18 11:37:43 modyfikacja wartości
Anna Siuciak 2019/02/01 12:59:12 modyfikacja wartości
Anna Siuciak 2019/01/29 08:00:53 modyfikacja wartości
Anna Siuciak 2018/10/31 09:29:22 modyfikacja wartości
Anna Siuciak 2018/10/31 09:21:43 modyfikacja wartości
Anna Siuciak 2018/10/31 09:20:36 modyfikacja wartości
Anna Siuciak 2018/10/31 09:18:15 modyfikacja wartości
Anna Siuciak 2018/10/19 15:34:04 modyfikacja wartości
Anna Siuciak 2018/10/19 15:32:31 modyfikacja wartości
Anna Siuciak 2018/10/19 15:29:13 modyfikacja wartości
Anna Siuciak 2018/10/19 15:23:47 modyfikacja wartości
Anna Siuciak 2018/10/01 15:21:24 modyfikacja wartości
Anna Siuciak 2018/10/01 15:20:09 modyfikacja wartości
Anna Siuciak 2018/10/01 14:31:24 modyfikacja wartości
Anna Siuciak 2018/09/28 15:14:08 modyfikacja wartości
Joanna Kaczor 2018/08/29 09:35:49 modyfikacja wartości
Anna Siuciak 2018/07/26 15:22:16 modyfikacja wartości
Anna Siuciak 2018/07/26 13:52:51 modyfikacja wartości
Anna Siuciak 2018/07/26 13:29:30 modyfikacja wartości
Anna Siuciak 2018/07/25 13:08:15 nowa pozycja