Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

"Zakup i dostawa artykułów żywnościowych"


 

GMINA MIASTO SZCZECIN

SOSW dla Dzieci Słabo Słyszących

ul. Grzymińska 6 71-711 Szczecin

 

na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz.177 ze zmianami)

 

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

„ ZAKUP  I  DOSTAWĘ  ARTYKUŁÓW  ŻYWNOŚCIOWYCH”

 

Zakres rzeczowy zadania:

 I.        Przetwory sypkie, prod. strączkowe

II.        Przyprawy, przetwory

III.      Napoje, soki

IV.       Słodycze, przyprawy do ciast

V.        Mrożonki

VI.       Ryby

VII.     Pieczywo

VIII.    Przetwory nabiałowe

IX.       Ziemniaki

X.        Jaja

XI.       Warzywa, owoce, kiszonki

XII.     Mięso, wędliny wieprzowe

XIII.    Drób, przetwory drobiowe

XIV.    Nabiał

XV.      Wyroby garmażeryjne świeże

   

    Zakup i dostawa artykułów  żywnościowych do magazynu zamawiającego

II. Termin wykonania zamówienia:

      Wymagany termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy do 31.01.2008r.

III. Warunkiem udziału w przetargu jest: złożenie pisemnej oferty wg formularza zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w terminie do dnia 30.08.2007 r. do godz,. 10.00 w SOSW dla Dzieci Słabo Słyszących im. J. Tuwima w Szczecinie ul. Grzymińska 6

 

IV. Formularz zawierający Specyfikację Istotnych  Warunków  Zamówienia   można otrzymać         w SOSW dla Dzieci Słabo Słyszących ul. Grzymińska 6 w Szczecinie  w godz.  8:00 – 14:00

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest p. Małgorzata  Czerkies 

tel.(091) 428-00-86

 

V. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu  30.08.2007 r. o godz.10:30 w SOSW dla Dzieci

     Słabo Słyszących w Szczecinie ul. Grzymińska 6  

             

VI. Kryterium oceny ofert: cena - 100 %

VII. Termin związania z ofertą: 30 dni

VIII.  W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone

        w SIWZ oraz, którzy złożą wymagane oświadczenia i dokumenty.

SIWZ i załączniki:

  • specyfikacja istotnych warunków zamówienia
  • Załącznik nr 1 - oferta cenowa  i załączniki 1a - 1n
  • Załącznik nr 2 - oświadczenie;
  • Załącznik nr 3 - wzór umowy;

 

 


UMSzczecinFiles/SIWZ- przetarg VIII 2007r(2).doc

UMSzczecinFiles/Zalacznik nr 1 do siwz (.doc

UMSzczecinFiles/Zalacznik nr 2 do siwz (.doc

UMSzczecinFiles/Zalacznik nr 3.doc

UMSzczecinFiles/Zalaczniki 1a-1n.docData publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2007/08/21
udostępnił: SOSW dla Dzieci Słabo Słyszących im. J. Tuwima w Szczecinie ul. Grzymińska 6, wytworzono: 2007/08/21, odpowiedzialny/a: Małgorzata Czerkies, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2008/06/05 13:10:55
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2008/06/05 13:10:55 modyfikacja wartości
Małgorzata Czerkies 2007/08/21 13:15:26 modyfikacja wartości
Małgorzata Czerkies 2007/08/21 11:50:15 nowa pozycja