Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

dostawy mleka i przetworów mlecznych do Domu Pomocy Społecznej w okresie 12 miesi


DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
DOM KOMBATANTA I PIONIERA
ZIEMI SZCZECIŃSKIEJ

71-246 SZCZECIN, UL. ROMERA 21/29, TEL (091)432-77-60, CENTRALA ,FAX (091) 432-77-12
NIP: 852-21-17-662

Gmina Miasto Szczecin
Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ogłasza przetarg nieograniczony dostawy mleka i przetworów mlecznych w okresie 12 miesięcy.

1. Przedmiotem zamówienia są stałe dostawy mleka i przetworów mlecznych do Domu Pomocy Społecznej przy ulicy E. Romera 21-29 w Szczecinie w okresie 12 miesięcy.

2. Kryterium oceny ofert jest cena 100%.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

4. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w sekretariacie DPS pokój 126 od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.30 do 14.30

5. Termin składania ofert upływa 18.01.2008r. o godz. 09.30. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 18.01.2008r. o godz. 10.00.

6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert.

7. Wszelkich informacji dotyczących przetargu udziela Pani Katarzyna Kałucka
tel. 091/432-77-12  wew. 126 w godz. 08.00 – 14.00celem pobrania SIWZ należy kliknąć - UMSzczecinFiles/SIWZ 2008 mleko(1).pdf

celem pobrania załącznika 1 należy kliknąć - UMSzczecinFiles/Zal1mleko08.pdf

celem pobrania załącznika 2 należy kliknąć - UMSzczecinFiles/Zal2 mleko08.pdf

celem pobrania załącznika 3 należy kliknąć - UMSzczecinFiles/umowa mleko08.pdf

celem pobrania formularza ofertowego 1A należy kliknąć - UMSzczecinFiles/Za 1 A.pdfOgłoszenie o wyniku postępowania:

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ulicy E. Romera 21-29  w Szczecinie informuje, że przetarg na „dostawy mleka i przetworów mlecznych w okresie 12 miesięcy do Domu Pomocy Społecznej DKiPZS

 ul. E. Romera 21-29 w Szczecinie został zakończony.

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły dwie oferty. Najkorzystniejsza pod względem kryterium cena 100% okazała się oferta firmy:

„Lech” Spółka z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu ul. Rybacka 11b, 78-100 Kołobrzeg


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ulicy E. Romera 21-29 w Szczecinie  uprzejmie informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy mleka 
i przetworów mlecznych  zawarto umowę w dniu 29.01.2008r. roku na okres 12 miesięcy z  firmą:
 „Lech”  Spółka z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu ul. Rybacka 11b, 78-100 Kołobrzeg

 


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2008/01/10
udostępnił: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, wytworzono: 2008/01/10, odpowiedzialny/a: Ryszard Budzisz, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2008/06/09 09:43:43
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2008/06/09 09:43:43 modyfikacja wartości
Katarzyna Kałucka 2008/02/15 08:52:30 modyfikacja wartości
Katarzyna Kałucka 2008/02/15 08:49:32 modyfikacja wartości
Katarzyna Kałucka 2008/01/10 17:26:59 nowa pozycja