Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Przetarg na wynajem pomieszczeń szkolnych i pomieszczenia gospodarczego.


Na podstawie Uchwały Rady Miasta Szczecin Nr LXIII/1169/06 z dnia 16 października 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (z późn. zm.: Uchwała Rady Miasta Nr XII/344/07 z dnia 30 lipca 2007 r. i Uchwała Rady Miasta Nr XXX/749/08 z dnia 18 grudnia 2008 r. )

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 42 w Szczecinie, ul. Hoża 25, 71 - 699 Szczecin ogłasza przetarg pisemny nieograniczonyna najem: 8  pomieszczeń znajdujących się w budynku szkolnym oraz 1 pomieszczenia gospodarczego wolnostojącego (komórka)

  • 5 sal lekcyjnych o pow. 49 m² wynajem od  01.09.2018
  • 1 sali gimnastycznej o pow. 162 m²  bez pryszniców- wynajem od  01.09.2018
  • 1 pomieszczenia piwnicznego (harcówka) o pow. 24 m² wynajem od  01.01.2019
  • 1 salki rekreacyjnej o pow. 63 m² wynajem od  01.09.2018
  • 1 pomieszczenie gospodarcze wolnostojące o pow. 4,96 m² wynajem od 01.01.2019

z przeznaczeniem na prowadzenie działalności edukacyjnej salach lekcyjnych,  w sali gimnastycznej i rekreacyjnej zajęć sportowych i rekreacyjnych itp., a w pomieszczeniu gospodarczym przechowywanie prywatnych rzeczy.

Godziny najmu:

- sal lekcyjnych od poniedziałku do piątku od godz. 16 – 19

- sali gimnastycznej w dniach:  poniedziałek, środa i czwartek od godz. 16 – 20:00

- pomieszczenia harcówki od poniedziałku do piątku od godz. 16 – 19

- salki rekreacyjnej od poniedziałku do piątku od godz. 16 – 19

- pomieszczenie gospodarcze - całodobowo
Sale lekcyjne, salę gimnastyczną, harcówkę oraz salkę rekreacyjną wynajmuje się wraz z prawem do wspólnego użytkowania sanitariatów, wody zimnej i ciepłej, energii elektrycznej oraz ogrzewania.

Warunki przetargu:

1. Oferta winna zostać złożona na piśmie, w sekretariacie szkoły w zamkniętej i opisanej kopercie: „Nie otwierać przed dniem 20.06.2018 r. do godz. 12:30."

2. Termin składania ofert – do dnia 20.06.2018 r. do godziny 12:00.

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.06.2018 r. o godzinie 12:30.

4. Informacji dotyczących powierzchni udostępnianych do wynajmu oraz ich możliwości funkcjonalnych udziela kierownik gospodarczy Dorota Pasławska, pod numerem telefonu (91) 4421738 w. 16 , w godz. od 9:00 do 13:00.

5. Pomieszczenia i miejsca oferowane do wynajęcia można obejrzeć do dnia 19.06.2018 r., po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem gospodarczym.

6. Minimalna cena wynajmu wynosi:

a) sali lekcyjnej    20,00 zł netto + VAT za jedną godzinę (zegarową)

b) sali gimnastycznej     40,00 zł netto + VAT za jedną godzinę (zegarową)

c) harcówki     15,00 zł netto + VAT za jedną godzinę (zegarową)

d) salka rekreacyjna     20,00 zł netto + VAT za jedną godzinę (zegarową)

e) pomieszczenie gospodarcze      30,00 zł netto + VAT za 1 m-c

(w/w ceny nie dotyczą okazjonalnych i „jednodniowych” wynajmów)

7. Wynajem pomieszczeń może nastąpić w celu prowadzenia działalności gospodarczej nie mającej negatywnego wpływu na działanie szkoły.

8. Do oferty winny zostać załączone kserokopie niżej wymienionych dokumentów:

- wypełniony formularz ofertowy (załącznik do ogłoszenia)

- kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wyciąg z rejestru KRS,

- kserokopia o nadaniu NIP i REGON

- kserokopia dowodu osobistego (dotyczy osób fizycznych)

9. Oferta winna zostać podpisana przez uprawnioną osobę tj. osobę reprezentującą podmiot składający ofertę.

10. Kryterium wyboru oferty stanowić będzie:

- zaproponowana najwyższa godzinowa bądź miesięczna wysokość czynszu za wynajem w/w pomieszczeń

- rodzaj prowadzonej działalności w wynajmowanym pomieszczeniu

Do czynszu doliczony będzie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z tekstem umowy najmu, który nie podlega negocjacjom.

Podmiot lub osoba, który wygra przetarg zobowiązany będzie do podpisania umowy najmu w ustalonym terminie.

Umowa najmu zostanie zawarta na czas oznaczony, nie dłużej niż do 31.12.2018r.

Wyniki przetargu albo informacja o jego zamknięciu bez dokonania wyboru zostaną opublikowane w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert na stronie internetowej szkoły pod adresem : www.sp42szczecin.neostrada.pl
Wynajmującemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy zaoferowali tę samą cenę

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 42 w Szczecinie zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienie przetargu w całości lub w części bez podania przyczyn.


Załączniki:

Załączniki:

załacznik nr 1 - oferta

załącznik nr 2 - oświadczenia

załącznik nr 3 - wzór umowyOgłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Przetarg został anulowany.


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2018/06/11
udostępnił: Szkoła Podstawowa nr 42 w Szczecinie, wytworzono: 2018/06/11, odpowiedzialny/a: Dorota Pasławska, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2019/02/21 12:05:57
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2019/02/21 12:05:57 modyfikacja wartości
Agnieszka Czumak 2018/08/29 22:18:49 modyfikacja wartości
Agnieszka Czumak 2018/06/11 20:31:54 nowa pozycja