Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Przetarg na dostawę mięsa i produktów mięsnych do Szkoły Podstawowej Nr 35 im. Jana Pawła II w Szczedcinie


Szkoła Podstawowa nr 35 im. Jana Pawła II w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie ART. 11 UST. 8 NA: „DOSTAWĘ MIĘSA I PRODUKTÓW MIĘSNYCH”
Na ofertę składają się: oferta cenowa oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty (w tym oświadczenia, załączniki itp.) zgodnie z rozdziałem V specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz).
Wykonawcy sporządzą oferty zgodnie z wymaganiami siwz.
 


SIWZ

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Oświadczenie o spełnianiu warunków

Wzór umowy

Oferta cenowa

Formularz cenowyData publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2011/01/10
udostępnił: Szkoła Podstawowa Nr 35 im. Jana Pawła II w Szczecinie, wytworzono: 2011/01/10, odpowiedzialny/a: Andrzej Jankowski, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2012/06/06 13:53:25
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2012/06/06 13:53:25 modyfikacja wartości
Marek Żukowski 2011/01/11 10:43:18 nowa pozycja