Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Dostawa, wykonanie i montaż mebli na wymiar - zabudowa wnęk szafami ubraniowymi


GMINA MIASTO SZCZECIN

SOSW dla Dzieci Niesłyszących

ul. Szpitalna 15

  70-116 Szczecin

 

na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163  ze zm.)

 

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

USŁUGI

 

      I.   Zakres rzeczowy zadania:

 

Dostawę, wykonanie  i montaż mebli na wymiar – zabudowa wnęk szafami ubraniowymi w ramach projektu ze środków PFRON „Edukacja – program pomocy

w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych”,

 w ramach obszaru B programu „Lepiej mieszkam – lepiej uczę się” – doposażenie infrastruktury socjalno-bytowej w SOSW dla Dzieci Niesłyszących w Szczecinie.

II.                Terminy wykonania zamówienia

 

             Wymagany termin realizacji zamówienia – 45 dni od dnia podpisania umowy .

III.             Warunkiem udziału w przetargu jest:

 

1.     Oświadczenie wykonawcy zgodnie z Rozdz. V SIWZ.

2.      Odpis z rejestru zgodnie z Rozdz. V SIWZ.

IV.              Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można  otrzymać w SOSW dla Dzieci Niesłyszących ul. Szpitalna 15 w Szczecinie w godz. 8.00 – 14.00 oraz na stronie internetowej www.bip.um.szczecin.pl

 

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest p. Hanna Janicka,                                                

Małgorzata Klaus, Renata Karbownik –telefon 091 482-11-51.

 

 

V.        Składanie ofert do dnia 21.09.2007 r.  do godz. 11.00

           w SOSW dla Dzieci Niesłyszacych w Szczecinie ul. Szpitalna 15

           Otwarcie ofert odbędzie się w dniu  21.09.2007 r.  o godz. 12.00

w SOSW dla Dzieci Niesłyszacych w Szczecinie ul. Szpitalna 15

     VI.              Kryterium oceny ofert: cena – 100 %
     VII.           Termin związania z ofertą: 30 dni

VIII.        W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w SIWZ oraz, którzy złożą wymagane oświadczenia i dokumenty.

 

IX.              Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

X.                 Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

 

XI.              Data przekazania ogłoszenia o zamówieniu do Biuletynu Zamówień Publicznych 13.09.2007 r.

 


SIWS        Zał. 1 - oferta cenowa         Zał. 2 - oświadczenie       Zał. 3 - wzór umowy

 Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2007/09/13
udostępnił: SOSW dla Dzieci Nieslyszacych, wytworzono: 2007/09/13, odpowiedzialny/a: Hanna Janicka, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2008/06/05 14:20:42
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2008/06/05 14:20:42 modyfikacja wartości
Alicja Zyska 2007/09/13 14:49:46 nowa pozycja