Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Dyrektorzy

Nazwisko i imię Nazwa Jednostki Nazwa Komórki Stanowisko Pokój Telefon
Bil-Modranka Małgorzata Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Kierownik Biura 156 91 4331560
Błaszczyk Magdalena Biuro Dialogu Obywatelskiego Dyrektor Biura 335L 91 4245100
Bobrek Iwona Wydział Zarządzania Finansami Miasta Zastępca Skarbnika Miasta 319A 91 4221169, 91 4245372
Bogusławska Kamila Wydział Zarządzania Projektami Dyrektor Biura 410 91 4351164
Brzozowska Anna Wydział Gospodarki Komunalnej Zastępca Dyrektora Wydziału 17A 91 4245161
Brzozowska Dorota Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Dyrektor Wydziału 5 91 4223169, 91 4245363
Bugajska Beata Wydział Spraw Społecznych Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. równości Gminy Miasto Szczecin Dyrektor Wydziału 336F 91 4220069, 91 4245672
Cichy Cezary Wydział Kultury Stanowisko ds. miejskich instytucji kultury p.o. Dyrektor Wydziału 349 91 4245910
Dajer Łukasz Biuro Nadzoru Właścicielskiego Dyrektor Biura 5 91 4245426
Dębowski Michał Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków Miejski Konserwator Zabytków 20 91 4351172
Fiuk-Dymek Zofia Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Dyrektor Biura 113 91 4245739, fax  91 4224771, 91 4221055
Gąsior Dariusz Wydział Egzekucji Administracyjnej Dyrektor Wydziału 38 91 4245364
Janicki Piotr Biuro Ochrony Danych Inspektor Ochrony Danych 335A 91 4245702
Jaśkowiak Anna Biuro Obsługi Interesantów Dyrektor Biura 42
Jewiarz Jolanta Wydział Księgowości Dyrektor Wydziału 118 91 4245407, 91 4245395
Jurczak Katarzyna Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa Kierownik Biura 152 91 4245912
Kaczmarek Longina Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów Miejski Rzecznik Konsumentów 16 fax  91 4223779, 91 4245170
Kalina-Dzwonkowska Anna Biuro Informacji Publicznej Kierownik Biura 337C 91 4351270
Kieszkowska Anetta Wydział Ochrony Środowiska Dyrektor Wydziału 384 91 4245838
Konczalska Żaneta Biuro Kontrasygnaty i Centralnych Rozliczeń Dyrektor Biura 150C 91 4245515
Konieczna Agnieszka Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Dyrektor Wydziału 335H 91 4245852
Księżopolski Rafał Biuro Zarządzania Energią Kierownik Biura 149B 91 4245081
Kupis Krzysztof Wydział Sportu Dyrektor Wydziału 340 91 4245175
Łubian Grzegorz Wydział Organizacyjny Dyrektor Wydziału 140 91 4223489
Miller-Rutkowska Iwona Biuro ds. Zamówień Publicznych Dyrektor Biura 396 91 4245102, fax 91 4245104
Miszczuk Rafał Biuro Rady Miasta Pełnomocnik ds. Wyborów Dyrektor Biura 281 91 4245229
Pieczykolan Mirosław Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Dyrektor 51 91 4245110, 91 4351268
Potrykus  Iwona Wydział Oświaty Dyrektor Wydziału 303 91 4245643
Rabińska Wiesława Wydział Architektury i Budownictwa Dyrektor Wydziału 271 91 4245559, 91 4245585
Radzimska Daria Wydział Gospodarki Komunalnej Dyrektor Wydziału 16 91 4245630
Stala Jarosław Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych Dyrektor Biura 412 91 4351271
Stawarczyk Marek Biuro Prawne Dyrektor Biura 106 91 4245759, 91 4245758
Stolarz Emilia Biuro Obsługi Urzędu Dyrektor Biura 3159 91 4245312
Sygit Urszula Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych Kierownik Biura 231 91 4245695
Taraciński Przemysław Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami Dyrektor Wydziału 221A 91 4245621
Tutko Katarzyna Wydział Inwestycji Miejskich Dyrektor Wydziału 149D 91 4245496
Wachowicz Piotr Biuro Prezydenta Miasta Dyrektor Biura 168C 91 4245020
Wasieńko-Stefanowska Olga Biuro Rewitalizacji Kierownik Biura 247 91 4245834
Waszak Małgorzata Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Dyrektor Wydziału 309 91 4245528
Wnuk Wojciech Biuro Geodety Miasta Geodeta Miasta 249G 91 4245524
Żbikowska Anna Urząd Stanu Cywilnego Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 219
Żbikowski Andrzej Wydział Spraw Obywatelskich Dyrektor Wydziału 57A
Żyliński Janusz Wydział Informatyki Dyrektor Wydziału 235 - 205 91 4245703
Antkowiak Agnieszka Wydział Gospodarki Komunalnej Zastępca Dyrektora Wydziału 16 91 4245630
Baj Małgorzata Wydział Inwestycji Miejskich Zastępca Dyrektora 149C 91 4245496
Batko Katarzyna Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami Zastępca Dyrektora Wydziału 222 91 4245621
Bylińska Agnieszka Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Zastępca Dyrektora 53 91 4245113
Chorąży Bartosz Wydział Księgowości Zastępca Dyrektora Wydziału 120A 91 4331554
Domińczak Edyta Wydział Sportu Zastępca Dyrektora Wydziału 338a 91 4245175
Frankowska Anna Wydział Spraw Obywatelskich Zastępca Dyrektora Wydziału 56
Frąckowiak-Mosiężny Mariola Wydział Architektury i Budownictwa Zastępca Dyrektora Wydziału 273 91 4245577
Gardocka Agnieszka Biuro Prezydenta Miasta Stanowisko ds. rozliczeń i budżetu p. o. Zastępcy Dyrektora Biura 10A 91 4245019
Gawron Agnieszka Wydział Spraw Obywatelskich Zastępca Dyrektora 58
Głowacka Elżbieta Wydział Architektury i Budownictwa Zastępca Dyrektora Wydziału 272 91 4245559, 91 4245585
Hańczewska Diana Wydział Inwestycji Miejskich Zastępca Dyrektora 149F 91 4245496
Hofman Agnieszka Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych Zastępca Dyrektora 414 91 4245232
Kaczmarczyk Michał Biuro Prezydenta Miasta Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Systemu Zarządzania Jakością Zastępca Dyrektora Biura 169 91 4245020
Karczewicz Marlena Wydział Księgowości Zastępca Dyrektora Wydziału 91 4245514
Kozanecka Dorota Wydział Zarządzania Projektami Zastępca Dyrektora 411 91 4245813
Królikowska Agnieszka Wydział Spraw Społecznych Zastępca Dyrektora 336D 91 4220069, 91 4245672
Lasek Magdalena Biuro Obsługi Interesantów Zastępca Dyrektora Biura 42
Lejk Andrzej Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Zastępca Dyrektora Wydziału 335G 91 4245852
Maszało Eliza Urząd Stanu Cywilnego Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 218A
Matejski Dariusz Wydział Ochrony Środowiska Zastępca Dyrektora Wydziału 385A 91 4245838
Miluch Bartłomiej Biuro ds. Zamówień Publicznych Zastępca Dyrektora Biura 397 91 4245102
Oleszczuk-Iber Marzena Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zastępca Dyrektora 311 91 4245528
Pawlik Rafał Wydział Spraw Obywatelskich Zastępca Dyrektora ds. Filii 07
Peryt Łukasz Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów Zastępca Miejskiego Rzecznika Konsumentów 17A 91 4245136
Siewruk Anna Wydział Zarządzania Finansami Miasta Zastępca Dyrektora Wydziału 319B 91 4245374
Słowiński Radosław Wydział Informatyki Zastępca Dyrektora ds. technicznych 235 - 212 91 4351138
Szychowska Beata Wydział Organizacyjny Zastępca Dyrektora Wydziału 141 91 4245278
Szynkowska Ewa Wydział Informatyki Zastępca Dyrektora ds. systemów 235 - 207 91 4245776
Śniady Marcin Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Zastępca Dyrektora Wydziału 3 91 4223169, 91 4245363
Wiechetek Natalia Wydział Oświaty Zastępca Dyrektora 302 91 4245643