Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Klauzula informacyjna w sprawach załatwianych milcząco

Pani/ Pan dane osobowe przetwarzane będą w celach, które wynikają z przepisów prawa. Przetwarzamy tylko takie dane, które są konieczne, żeby załatwić Pani/Pana sprawę. Czas ich przetwarzania regulują odpowiednie przepisy. Poinformujemy Panią/ Pana o każdej sytuacji, która mogłaby naruszać Pani/ Pana prawa lub wolności. Szybko się nią zajmiemy, wyciągniemy wnioski i poprawimy sposób postępowania, aby jeszcze lepiej chronić Pani/ Pana dane. Jeśli uzna Pani/ Pan te działania za niewystarczające, może Pani/ Pana również złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza RODO.

Administrator danych

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Szczecin z siedzibą w Szczecinie
pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin.
Infolinia urzędu: 91 424 5000

Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) w osobie – Pani Moniki Lau. Jeśli ma Pani/ Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych w zakresie działania organu, a także przysługujących Pani/ Panu uprawnień, może się Pani/ Pan skontaktować się z IOD telefonicznie 91 4245702 lub poprzez email iod@um.szczecin.pl. Do kompetencji IOD nie należy uczestniczenie w załatwianiu innych spraw. Aby zasięgnąć informacji nie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, należy skontaktować się z Wydziałem/Biurem prowadzącym Pani/ Pana sprawę.

Cel przetwarzania danych i podstawa prawna przetwarzania

Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia postepowań, o których mowa w Dziale II rozdziale 8a Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczącym milczącego załatwienia sprawy, prowadzonych na podstawie właściwych przepisów prawa administracyjnego materialnego. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości milczącego załatwienia sprawy w rozumieniu Działu II rozdziału 8a Kodeksu postepowania administracyjnego

Okres przechowywania danych

Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane oraz zgodnie z przepisami instrukcji kancelaryjnej.

Odbiorcy danych

Mogą nimi być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty, z którymi zawarte zostały umowy powierzenia przetwarzania danych

Pani/ Pana prawa

Przysługuje Pani/Panu:

  1. prawo dostępu do danych osobowych – art. 15 RODO;
  2. prawo sprostowania danych- art. 16 RODO;
  3. prawo ograniczenia przetwarzania- art. 18 RODO z zastrzeżeniem, iż wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych nie wpływa na tok i wynik postępowania;

Nie przysługuje Pani/Panu:

  1. prawo do usunięcia danych – art. 17 RODO;
  2. prawo do przenoszenia danych – art. 20 RODO;
  3. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – art. 21 RODO

Przekazywanie danych/ Profilowanie

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej. Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
 

Załączniki:

udostępnił: Inspektor Ochrony Danych, wytworzono: 2021/05/14, odpowiedzialny/a: Monika Lau, wprowadził/a: Anna Tarnawska, dnia: 2021/05/14 12:01:23
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Tarnawska 2021/05/14 12:01:23 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2021/05/14 12:00:47 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2021/05/14 11:58:15 nowa pozycja