Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Przygotowanie modelu 3D fragmentu obszaru Śródmieścia Szczecina na potrzeby Konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznych w obszarze Alei Wojska Polskiego w Szczecinie

Gmina Miasto Szczecin – Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin

Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM
W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

NA USŁUGI

O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30 000 EURO NA:

„Przygotowanie modelu 3D fragmentu obszaru Śródmieścia Szczecina na potrzeby Konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznych w obszarze Alei Wojska Polskiego w Szczecinie”

 

 

Szczacin 05.10.2016

Zamawiający udzielił odpowiedzi na przesłane pytania dotyczące Istotnych Warunków Zamówienia. Link do zestawienia odpowiedzi poniżej:

Zestawienie odpowiedzi na pytania

 

Szczecin 03.10.2016

MODYFIKACJA IWZ

 

Zamawiający informuje, że zmianie ulegają zapisy Istotnych Warunków Zamówienia:

  1. Rozdział IV ust. 1 otrzymuje brzmienie:„Termin wykonania zamówienia nie może być dłuższy do dnia 15 grudnia 2016 r.”
  2. Wprowadza się nową treść Załącznika nr 4 (Zakres modelu): Zmiana granicy obszaru nr 2. (nowa treść w załącznikach do IWZ)
  3. Załącznik nr 3 (Umowa): Zmiana terminu wykonania zamówienia zgodnie ze zmianą zapisów Rozdziału IV ust. 1 IWZ.

 

W związku ze zmianą zapisów Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający przedłużył termin składania ofert do dnia 10 października 2016 r. do godz. 10.00.


Załączniki:

Informacja o wyborze:


Zamawiający informuje, że dokonał wyboru wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie publiczne na „Przygotowanie modelu 3D fragmentu obszaru Śródmieścia Szczecina na potrzeby Konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznych w obszarze Alei Wojska Polskiego w Szczecinie”.

Kierując się kryteriami oceny ofert, wśród których była  jakość przedstawionych modeli 3D na podstawie dorobku oferenta (40%) oraz cena wykonania zamówienia (60%), Zamawiający zdecydował się powierzyć realizację zadania Panu Adrianowi Malcherkowi, prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Malcherek Studio Adrian Malcherek (ul. Krakowska 1D, 71-021 Szczecin), który zaproponował najlepszą ofertę.


udostępnił: Bartłomiej Miluch, wytworzono: 2016/09/27, odpowiedzialny/a: Jarosław Bondar, wprowadził/a: Anna Bednarz, dnia: 2016/10/25 14:30:00
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Bednarz 2016/10/25 14:30:00 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2016/10/25 14:29:30 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2016/10/05 12:30:41 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2016/10/05 11:43:29 modyfikacja wartości
Bartłomiej Miluch 2016/10/03 08:44:01 modyfikacja wartości
Bartłomiej Miluch 2016/09/27 13:37:26 modyfikacja wartości
Bartłomiej Miluch 2016/09/27 13:34:08 nowa pozycja