Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Przygotowanie modelu 3D fragmentu obszaru Śródmieścia Szczecina na potrzeby Konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznych w obszarze Alei Wojska Polskiego w Szczecinie

Gmina Miasto Szczecin – Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin

Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM
W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

NA USŁUGI

O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30 000 EURO NA:

„Przygotowanie modelu 3D fragmentu obszaru Śródmieścia Szczecina na potrzeby Konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznych w obszarze Alei Wojska Polskiego w Szczecinie”

 

 

Szczacin 05.10.2016

Zamawiający udzielił odpowiedzi na przesłane pytania dotyczące Istotnych Warunków Zamówienia. Link do zestawienia odpowiedzi poniżej:

Zestawienie odpowiedzi na pytania

 

Szczecin 03.10.2016

MODYFIKACJA IWZ

 

Zamawiający informuje, że zmianie ulegają zapisy Istotnych Warunków Zamówienia:

  1. Rozdział IV ust. 1 otrzymuje brzmienie:„Termin wykonania zamówienia nie może być dłuższy do dnia 15 grudnia 2016 r.”
  2. Wprowadza się nową treść Załącznika nr 4 (Zakres modelu): Zmiana granicy obszaru nr 2. (nowa treść w załącznikach do IWZ)
  3. Załącznik nr 3 (Umowa): Zmiana terminu wykonania zamówienia zgodnie ze zmianą zapisów Rozdziału IV ust. 1 IWZ.

 

W związku ze zmianą zapisów Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający przedłużył termin składania ofert do dnia 10 października 2016 r. do godz. 10.00.


Załączniki:

Informacja o wyborze:


Zamawiający informuje, że dokonał wyboru wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie publiczne na „Przygotowanie modelu 3D fragmentu obszaru Śródmieścia Szczecina na potrzeby Konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznych w obszarze Alei Wojska Polskiego w Szczecinie”.

Kierując się kryteriami oceny ofert, wśród których była  jakość przedstawionych modeli 3D na podstawie dorobku oferenta (40%) oraz cena wykonania zamówienia (60%), Zamawiający zdecydował się powierzyć realizację zadania Panu Adrianowi Malcherkowi, prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Malcherek Studio Adrian Malcherek (ul. Krakowska 1D, 71-021 Szczecin), który zaproponował najlepszą ofertę.


udostępnił: Bartłomiej Miluch, wytworzono: 2016/09/27, odpowiedzialny/a: Jarosław Bondar, wprowadził/a: Anna Bednarz, dnia: 2016/10/25 14:30:00
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Bednarz 2016/10/25 14:30:00 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2016/10/25 14:29:30 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2016/10/05 12:30:41 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2016/10/05 11:43:29 modyfikacja wartości
Bartłomiej Miluch 2016/10/03 08:44:01 modyfikacja wartości
Bartłomiej Miluch 2016/09/27 13:37:26 modyfikacja wartości
Bartłomiej Miluch 2016/09/27 13:34:08 nowa pozycja