Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Wycena nieruchomości w ramach zadania inwestycyjnego: „Rozbudowa części ul. Bośniackiej od ul. Szybowcowej za skrzyżowanie z ul. Babiego Lata i części ul. Babiego Lata przy Szkole Podstawowej nr 71 wraz z budową miejsc postojowych"

Gmina Miasto Szczecin zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za utratę prawa własności
do nieruchomości w związku z wydaniem na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 j.t. z późn. zm.) decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa części ul. Bośniackiej od ul. Szybowcowej za skrzyżowanie z ul. Babiego Lata i części ul Babiego Lata przy Szkole Podstawowej nr 71 wraz z budową miejsc postojowych”


Operat szacunkowy stanowić będzie podstawę do ustalenia wysokości odszkodowania, w myśl przepisu art. 130 ust. 1, 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 j.t. z późn. zm.).


Przedmiotem powołania będzie sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość prawa własności do nieruchomości ustanowionego na działce nr 11/1 z obrębu 4028 o powierzchni 0,0001ha wraz z zagospodarowaniem, położonej przy ul. Bośniackiej w Szczecinie, która została objęta decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.


Cena za sporządzenie ww. operatu szacunkowego obejmować będzie również potwierdzenie jego aktualności, bądź sporządzenie nowego operatu zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 j.t. z późn. zm.), jak również innymi czynnościami związanymi
z prowadzonym postępowaniem do momentu jego zakończenia.


Termin wykonania zamówienia: 5 dni roboczych licząc od daty dostarczenia postanowienia o powołaniu biegłego.


Warunki płatności: faktura za wykonanie usługi, może zostać wystawiona po protokolarnym odbiorze przedmiotu zamówienia, stwierdzającym zgodność operatu szacunkowego z przedmiotem określonym w postanowieniu o powołaniu biegłego rzeczoznawcy majątkowego. Faktura płatna w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.


Dodatkowe wymagania i uwagi: oferty cenowe winny zawierać kwotę netto, podatek VAT oraz kwotę brutto.


Termin składania ofert: do dnia 23.02.2017 r.


Ofertę złożyć można:
 pocztą elektroniczną na adres: wim@um.szczecin.pl ,
 przesłać faxem pod nr 091 455 36 09,
 w Kancelarii Biura Obsługi Interesantów sala 62, Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1.
 


Informacja o wyborze:


Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, tj. oferty Konsorcjum firm: Wycena Nieruchomości Paulina Czeremuzińska, Wycena Nieruchomości Anna Namiotko


udostępnił: Wydział Inwestycji Miejskich, wytworzono: 2017/02/14, odpowiedzialny/a: Agnieszka Belina, wprowadził/a: Monika Tomiak, dnia: 2017/03/21 14:15:43
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Monika Tomiak 2017/03/21 14:15:43 modyfikacja wartości
Monika Tomiak 2017/02/14 12:12:56 modyfikacja wartości
Monika Tomiak 2017/02/14 11:59:58 nowa pozycja