Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestycyjnego w branży telekomunikacyjnej zadania pn.: „Przebudowa ulic Zbyszka z Bogdańca i Axentowicza na osiedlu Żelechowa”

Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Szczecin zaprasza do złożenia oferty na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży telekomunikacyjnej zadania inwestycyjnego

pn.: „Przebudowa ulic Zbyszka z Bogdańca i Axentowicza na osiedlu Żelechowa”.

 

1.  Zakres zamówienia i obowiązki  inspektora nadzoru - zostały określone we wzorze umowy.

 

Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do kierowania robotami w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń wraz z zaświadczeniem o przynależności do izby.

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1202) osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

 

2.  Podstawa wykonania usługi:

Dokumentacja projektowa pn.: „Przebudowa ulic Zbyszka z Bogdańca i Axentowicza na osiedlu Żelechowa” opracowana została przez Biuro Projektów DROVIA Bogdan Bloch, 72-006 Mierzyn, ul. Grafitowa 45 lok. 4,w miesiącu wrześniu  2017 r.

 

 

 

3. Termin wykonania zamówienia:

Przewidywany termin pełnienia nadzoru – od dnia podpisania umowy do dnia końcowego rozliczenia inwestycji oraz przekazania do eksploatacji. Planowany termin na wykonanie  robót budowlanych wynosi 14 miesięcy od dnia podpisania umowy (planowany termin lipiec br.) do września 2020r. 

4. Sposób wyliczenia wynagrodzenia za usługę i warunki płatności – zostały określone we wzorze umowy.

 

Oferty można składaćdo dnia 1.08.2019r.

  1. pocztą elektroniczną na adres: wim@um.szczecin.pl,
  2. faksem pod numer 91 45 59 609,
  3. w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1.

 

Osoba do kontaktu: Eugeniusz Graj, email: egraj@um.szczecin.pl, tel.: 91 435 1235


Załączniki:

udostępnił: WIM, wytworzono: 2019/07/18, odpowiedzialny/a: Eugeniusz Graj, wprowadził/a: Monika Tomiak, dnia: 2019/07/18 13:13:58
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Monika Tomiak 2019/07/18 13:13:58 nowa pozycja