Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Przeprowadzenie badania postaw i opinii mieszkańców obszaru rewitalizacji na temat wydarzeń społecznych zorganizowanych na obszarze rewitalizacji w Szczecinie

ZAMAWIAJĄCY:

 

Gmina Miasto Szczecin – Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

 

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM
W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

NA USŁUGI

O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30 000 EURO NA:

„Przeprowadzenie badania postaw i opinii mieszkańców obszaru rewitalizacji na temat wydarzeń społecznych zorganizowanych na obszarze rewitalizacji w Szczecinie”

 

Termin składania ofert: 14 stycznia 2019 r. do godz. 15.00


Załączniki:

Informacja o wyborze:


Zamawiający informuje, że dokonał wyboru wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie publiczne na „Przeprowadzenie badania postaw i opinii mieszkańców obszaru rewitalizacji na temat wydarzeń społecznych zorganizowanych na obszarze rewitalizacji w Szczecinie”.

Zamawiający – kierując się kryteriami oceny ofert, którymi była cena wykonania zamówienia (40%), dodatkowe doświadczenie osób biorących udział w zamówieniu (20%) oraz metodologia badania (40%) – zdecydował się powierzyć realizację zadania Szczecińskiemu Towarzystwu Socjologicznemu, które zaproponowało najlepszą ofertę.


udostępnił: WUiAB, wytworzono: 2019/01/28, odpowiedzialny/a: Jarosław Bondar, wprowadził/a: Anna Bednarz, dnia: 2019/01/28 10:16:40
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Bednarz 2019/01/28 10:16:40 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2018/12/21 12:33:05 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2018/12/21 12:26:43 nowa pozycja