Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji inwestycji pn.: Dokończenie zadania „ Budowa budynku basenu wraz zapleczem w Szkole Podstawowej Nr 10 przy ul. Kazimierza Królewicza 63 w Szczecinie”

Gmina Miasto Szczecin, zaprasza do złożenia oferty cenowej na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji inwestycji pn.: Dokończenie zadania „ Budowa budynku basenu wraz zapleczem w Szkole Podstawowej Nr 10 przy ul. Kazimierza Królewicza 63 w Szczecinie”

Zakres zamówienia:
Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do świadczenia usług związanych z koordynacją, kontrolą, zarządzaniem i pełnieniem funkcji wielobranżowego nadzoru inwestycyjnego nad wykonywaniem robót budowlanych przy realizacji inwestycji pn.: Dokończenie zadania „ Budowa budynku basenu wraz zapleczem w Szkole Podstawowej Nr 10 przy ul. Kazimierza Królewicza 63 w Szczecinie”
Szczegółowy zakres i warunki udzielenia zamówienia - wg zał. nr 1 i 2 do niniejszego zapytania ofertowego

Podstawa udzielenia zamówienia:
Zamówienie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) oraz na podstawie § 11 ust. 4 pkt 1 Załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 303/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28.07.2016r. w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta Szczecin i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Urzędu Miasta Szczecin.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Ofertę zawierającą cenę netto, podatek VAT i cenę brutto należy złożyć do dnia 26.06.2017r.

Sposób złożenia oferty ( do wyboru) :
• w sekretariacie Wydziału Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Szczecin, pok.149 E
• pocztą elektroniczną na adres : wim@um.szczecin.pl
• przesłanie faxem pod nr 091 45 503 609

Dodatkowych informacji w sprawie udzieli : Monika Wiktorska
tel. 91 42 45 499

 

Załączniki:
1. Opis przedmiotu i warunków udzielenia zamówienia – zał. nr 1
2. Wzór umowy – zał nr 2
3. Wzór oferty cenowej- zał. nr 3
4. Decyzja Nr 1305/10 z dnia 10 grudnia 2010 r. wydana przez Starostę Polickiego
5. Decyzja Nr 1766/16 z dnia 21 grudnia 2016 r. wydana przez Prezydenta miasta Szczecin
 


Załączniki:

Informacja o wyborze:


Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę firmy:

Nazwa: SWECO CONSULTING Sp. z o.o.; ul. Franklina Roosevelta 22; 60-829 Poznań
Cena oferty: 152 766,00 zł brutto
Uzasadnienie wyboru oferty: oferta, jako jedyna spełniała warunki udziału w postępowaniu
 


udostępnił: Wydział Inwestycji Miejskich, wytworzono: 2017/06/20, odpowiedzialny/a: Małgorzata Dąbrowska-Mastalerz, wprowadził/a: Monika Tomiak, dnia: 2017/07/07 15:15:38
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Monika Tomiak 2017/07/07 15:15:38 modyfikacja wartości
Monika Tomiak 2017/06/20 08:10:24 nowa pozycja