Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Wykonanie prac polegających na zmianie zagospodarowania terenu działki 37-10 obręb 3080 poprzez zabrukowanie kostką betonową miejsc przeznaczonych na zieleń

Gmina Miasto Szczecin zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro  na wykonanie prac polegających na zmianie zagospodarowania terenu działki 37-10 obręb 3080 poprzez zabrukowanie kostką betonową miejsc przeznaczonych na zieleń przed posesjami ul. Pilska nr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19.

I. Zakres zamówienia:

 Zakres robót opisany jest w §1 projektu umowy stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania

II. Termin wykonania zamówienia

21 dni roboczych od dnia przekazania placu budowy

III. Warunki płatności

 Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ryczałtowe na podstawie ceny ofertowej wyliczonej poprzez wypełnienie tabeli elementów rozliczeniowych

IV.Termin złożenia oferty

do dnia 26.05.2017 r.

V.Oferty można składać:

pocztą elektroniczną na adres: wim@um.szczecin.pl

VI.Załączniki:

Projekt umowy z załącznikami:
1. Szkic miejsc do zabrukowania na ul. Pilskiej
2.Tabela elementów rozliczeniowych
3. Przekroje konstrukcyjne

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia wszystkich ofert i unieważnienia postępowania.
 


Załączniki:

Informacja o wyborze:


Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, tj. oferty firmy Twój Dom – Usługi budowlane i projektowanie.


udostępnił: Wydział Inwestycji Miejskich, wytworzono: 2017/05/19, odpowiedzialny/a: Iwona Lipczyńska, wprowadził/a: Monika Tomiak, dnia: 2017/12/01 14:44:34
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Monika Tomiak 2017/12/01 14:44:34 modyfikacja wartości
Monika Tomiak 2017/05/19 13:30:43 modyfikacja wartości
Monika Tomiak 2017/05/19 13:10:07 modyfikacja wartości
Monika Tomiak 2017/05/19 13:07:16 nowa pozycja