Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Przeprowadzenie badania ustawowego sprawozdania finansowego Gminy Miasto Szczecin za lata 2023-2024

Gmina Miasto Szczecin

PL. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

 

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA,
KTÓREGO WARTOŚĆ JEST NIŻSZA NIŻ 130.000,00 ZŁ NETTO


NA USŁUGI PN:

 

„Przeprowadzenie badania ustawowego sprawozdania finansowego Gminy Miasto Szczecin:

- za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

- za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

oraz sporządzenie, odrębnie za każdy okres, pisemnego sprawozdania z badania”

 

Przedmiotem badania i oceny jest sprawozdanie finansowe Gminy Miasto Szczecinza lata 2023 i 2024 składające się z:

- bilansu z wykonania budżetu Gminy Miasto Szczecin,

- łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych
(170 szt.wg stanu na dzień 04.08.2023 r.*),

- łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków istrat samorządowych jednostek budżetowych (170 szt.wg stanu na dzień 04.08.2023 r.*),

- łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych (170 szt.wg stanu na dzień 04.08.2023 r.*),

- informacji dodatkowej obejmującej dane wynikające z informacji dodatkowych samorządowych jednostek budżetowych (170 szt.wg stanu na dzień 04.08.2023 r.*).

 

*Ilość jednostek budżetowych w trakcie okresów badania może ulec zmianie.

 

Termin przedłożenia sprawozdania z ustawowego badania sprawozdania finansowego: 

- za rok 2023 - do 20 maja 2024 roku,

- za rok 2024 - do 19 maja 2025 roku.

 

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia, w tym pełna treść zaproszenia, opis przedmiotu zamówienia oraz warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonywania ich spełnienia, znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin – Postępowania – Zamówienia Publiczne -  Postępowania do 130 000 zł (bip.um.szczecin.pl/chapter_131078.asp):

- Zaproszenie do złożenia oferty,

- Formularz oferty – załącznik nr 1 do zaproszenia,

- Wykaz zbadanych sprawozdań - załącznik nr 1a do zaproszenia,

- Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do zaproszenia,

- Umowa o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego – załącznik nr 3 do zaproszenia.

 

Ofertę (sporządzoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności) należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób: Gmina Miasto Szczecin  pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
pok. nr 118, oferta na „
Przeprowadzenie badania ustawowego sprawozdania finansowego Gminy Miasto Szczecin:

- za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

- za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

oraz sporządzenie, odrębnie za każdy okres, pisemnego sprawozdania z badania.

 

Termin składania ofert: do 18 września 2023 r. do godz. 12.00 w Urzędzie Miasta Szczecin,
Plac Armii Krajowej 1, pokój nr 118 lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta (decyduje data wpływu). Oferty złożone po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

 

Adres do składania zapytań dotyczących zaproszenia do składania ofert: sekretariat-wks@um.szczecin.pl


Załączniki:

udostępnił: Wydział Księgowości, wytworzono: 2023/08/17, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału Księgowości, wprowadził/a: Dorota Urbanek, dnia: 2023/08/18 07:42:28
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dorota Urbanek 2023/08/18 07:42:28 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2023/08/18 07:34:54 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2023/08/17 15:45:53 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2023/08/17 15:36:44 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2023/08/17 14:23:49 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2023/08/17 14:23:13 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2023/08/17 11:05:11 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2023/08/17 11:01:55 nowa pozycja