Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: „Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu” oraz pełnienie nadzoru autorskiego

Gmina Miasto Szczecin zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: „Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu” oraz pełnienie nadzoru autorskiego.


I. Zakres zamówienia.


Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej „Przebudowy ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu” obejmującej wykonanie w ramach budowy Obwodnicy Śródmiejskiej etap VI parkingu na ca 500 miejsc parkingowych u zbiegu ulic Arkońska i Bułgarska wraz z przebudową ulicy Bułgarskiej od ul. Arkońskiej do ul. Słowiańskiej oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
Należy przewidzieć wykonanie podziemnego zbiornika retencyjnego o pojemności ok. 200 m3 przy projektowaniu odwodnienia parkingu.
Kod CPV 71 32 0000-7: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.
71 4 8000-8: Nadzór nad projektem i dokumentacją


II.Termin wykonania zamówienia i warunki płatności – zgodnie z wzorem umowy (załącznik nr 2) .


III.Termin złożenia oferty : 24.02.2017r.


Oferty można składać:
w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1,
pocztą elektroniczną na adres: wim@um.szczecin.pl.
Osoba do kontaktu: Eugeniusz Graj, email: egraj@um.szczecin.pl, tel.: 91 435 1235.

Załączniki:
1. Opis przedmiotu zamówienia
2. Wzór umowy
3. Plan sytuacyjny x 2


Załączniki:

Informacja o wyborze:


W treści projektu umowy wykreśla się dział XI § 13 dotyczący zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz dział XII § 14 dotyczący ubezpieczenia.

Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, tj. oferty firmy DROVIA Bogdan Bloch.


udostępnił: Wydział Inwestycji Miejskich, wytworzono: 2017/02/02, odpowiedzialny/a: Agnieszka Belina, wprowadził/a: Monika Tomiak, dnia: 2017/03/21 12:11:50
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Monika Tomiak 2017/03/21 12:11:50 modyfikacja wartości
Monika Tomiak 2017/02/09 10:58:01 modyfikacja wartości
Monika Tomiak 2017/02/02 08:50:07 nowa pozycja