Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Przeprowadzenie badań socjologicznych na terenie kwartałów zabudowy mieszkaniowej w obszarze Alei Wojska Polskiego w Szczecinie

Gmina Miasto Szczecin – Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin

Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

 

 

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM
W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

NA USŁUGI

 

O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30 000 EURO NA:

"Przeprowadzenie badań socjologicznych na terenie kwartałów zabudowy mieszkaniowej w obszarze Alei Wojska Polskiego w Szczecinie"

 

Szczecin 18.07.2017

MODYFIKACJA IWZ

Zamawiajacy informuje, że zmianie ulegają zapisy Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział X Opis przedmiotu zamówienia w pkt 1 oraz Rozdziału VII Składanie ofert.

Zmieniona treść Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona poniżej (zmienione zapisy oznaczono kolorem czerwonym).

W związku ze zmianą zapisów Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiajacy przedłużył termin składania ofert do dnia 27 lipca 2017 r. do godz. 15.00.

 

Szczecin 14.07.2017

MODYFIKACJA IWZ

Zamawiajacy informuje, że zmianie ulegają zapisy Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział VIII Wybór oferty najkorzystniejszej w pkt 1 i 2 oraz Rozdziału VII Składanie ofert.

Zmieniona treść Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona poniżej (zmienione zapisy oznaczono kolorem czerwonym).

W związku ze zmianą zapisów Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiajacy przedłużył termin składania ofert do dnia 25 lipca 2017 r. do godz. 15.00.

 

Szczecin 13.07.2017

MODYFIKACJA IWZ

Zamawiajacy informuje, że zmianie ulegają zapisy Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział VIII Wybór oferty najkorzystniejszej w pkt 1 i 2.

Zmieniona treść Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona poniżej (zmienione zapisy oznaczono kolorem czerwonym).


Załączniki:

Informacja o wyborze:


Zamawiający informuje, że dokonał wyboru wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie publiczne na „Przeprowadzenie badań socjologicznych na terenie kwartałów zabudowy mieszkaniowej w obszarze Alei Wojska Polskiego w Szczecinie”

Kierując się kryteriami oceny ofert, wśród których była cena wykonania zamówienia (60%), doświadczenie osób biorących udział w zamówieniu (20%) oraz metodologia badania (20%) – zdecydował się powierzyć realizację zadania firmie Biostat Sp. z o.o. (ul. Kowalczyka 17, 44-206 Rybnik), która zaproponowała najlepszą ofertę.


udostępnił: Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej, wytworzono: 2017/08/03, odpowiedzialny/a: Jarosław Bondar, wprowadził/a: Anna Bednarz, dnia: 2017/08/03 08:26:21
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Bednarz 2017/08/03 08:26:21 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2017/07/18 13:50:26 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2017/07/14 09:15:24 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2017/07/14 09:07:24 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2017/07/13 14:43:43 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2017/07/12 08:05:37 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2017/07/12 08:00:29 nowa pozycja