Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ogłoszenia dot.urbanistyki i architektury

obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

 Na podstawie art. 49a ustawy  z  dnia 14 czerwca 1960 r.– Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2021 r. poz. 735, ze zm.)  Prezydent Miasta Szczecin  zawiadamia, że w dniu 28.04.2022 r. została   wydana  decyzja  nr  341/22  znak: WUiAB-IV.6740.1.63.2022.BM  o  pozwoleniu  na  budowę  sieci  elektroenergetycznej  SN-15 kV  w  granicach  działek  nr  13/27, 13/28, 48, 62, 86  z  obrębu 3046  i  nr 6 z obrębu 3047  przy  ul. Głębokiej, ul. Melodyjnej, ul. Karpackiej  w  Szczecinie  oraz  stacji  transformatorowej 15/0,4 kV  na  działce 86  z  obrębu 3046.

 Obwieszczenie  zamieszcza się  na  okres 14 dni  od  dnia  05.05.2022 r. do  dnia 18.05.2022 r.

 Od decyzji  przysługuje  stronom  prawo  do  wniesienia  odwołania  do  Wojewody  Zachodniopomorskiego  za  pośrednictwem  organu, który  wydał  niniejszą  decyzję, w terminie 14 dni  od  dnia, w  którym  strona  dowiedziała  się  z  obwieszczenia  o  wydaniu decyzji.

Wydział: WAIB

udostępnił: Prezydent Miasta Szczeccin, wytworzono: 2022/05/04, odpowiedzialny/a: Bogumiła Mularczyk, wprowadził/a: Bogumiła Mularczyk, dnia: 2022/05/04 12:24:44
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bogumiła Mularczyk 2022/05/04 12:24:44 modyfikacja wartości
Bogumiła Mularczyk 2022/05/04 12:24:25 nowa pozycja