Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ogłoszenia dot.urbanistyki i architektury

Rostocka 21 Ogłoszenie o zawieszeniu postępowania


WAiB-IV.6740.1.56.2023.MB                                                                                                                                Szczecin, dnia 09.05.2023  r.

 

OGŁOSZENIE

 

Na  podstawie  art.  98 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022r. poz. 2000tj.), po rozpatrzeniu wniosku Pani Moniki Lichoty – Tuszyńskiej, pełnomocniczki Meritum Invest Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kotwicznej 11A w Szczecinie, złożonego w Wydziale Architektury i Budownictwa tutejszego Urzędu w dniu 20.02.2023, w sprawie decyzji pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rostockiej 21 w Szczecinie (działka nr 18/30 obręb 3083).

zawiesza się

na  wniosek strony postępowanie administracyjne w sprawie pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rostockiej 21 w Szczecinie (działka nr 18/30 obręb 3083).

 

Niniejsze ogłoszenie zamieszcza się na okres 7 dni, tj. od dnia 09.05.2023 r. do dnia 16.05.2023 r.

Zawiadamia się, że w podanym terminie, z treścią postanowienie oraz dokumentacją sprawy, można zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1 w pokoju 266, po wcześniejszym umówieniu. (tel. 091 424 5563).

 

W oparciu o art. 49b w/w ustawy w przypadku zawiadomienia strony zgodnie z art. 49a o postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał postanowienia, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiać udostępnienia w taki sposób lub takiej formie.

 

 

 

Wydział: WAiB

 

                                                                                                                    

Wydział: Wydział Architektury i Budownictwa

Załączniki:

udostępnił: WAIB UM Szczecin, wytworzono: 2023/05/09, odpowiedzialny/a: Marta Bogusławska, wprowadził/a: Marta Bogusławska, dnia: 2023/05/09 09:41:37
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Bogusławska 2023/05/09 09:41:37 modyfikacja wartości
Marta Bogusławska 2023/05/09 09:31:36 nowa pozycja