Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Inwestycje mogące znacząco odziaływać na środowisko

zmiana decyzji„Przebudowa ul. Orzechowej i ul. Kokosowej wraz z dokończeniem przebudowy ul. Pogodnej w Szczecinie”.


OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnianiu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 t.j ),Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Szczecin podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17.05.2023 r. Prezydent Miasta Szczecin wydał decyzję nr 6/2023 znak: WAiB-IV.6740.4.1.2023.ML o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zmieniającą decyzję nr 7/2018 z dnia 13 sierpnia 2018 r. znak: WUiAB-IV.6740.69.2018.ML, UNP: 14647/WUiAB/-XIV/18 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Przebudowa ul. Orzechowej i ul. Kokosowej wraz z dokończeniem przebudowy ul. Pogodnej w Szczecinie”. 

Zmiana decyzji dotyczy zmiany szerokości jezdni ulicy Gajówka Owczary, zmian dotyczących chodnika oraz usytuowania i ilości miejsc postojowych; zmiany przebiegu kanalizacji deszczowej z przyłączami, sieci wodociągowej z przyłączami, zmiany przebiegu linii kablowych oświetlenia ulicznego; zmiany w zakresie kanału technologicznego.

Decyzja ta została zarejestrowana dnia 22.05.2023 r. w publicznie dostępnym wykazie decyzji dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko pod numerem 603/2023.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni, tj. od dnia 23.05.2023 r. do dnia 06.06.2023 r. W terminie 14 dni od ukazania się powyższego obwieszczenia można w  Wydziale Architektury i Budownictwa ( pokój nr 264 tel. 91 42 45 134 ) Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, zapoznać się z aktami sprawy.

 

 

Prezydent  Miasta  Szczecin


Data wygaśnięcia: 06.06.2023

Załączniki:

udostępnił: WAiB UM Szczecin, wytworzono: 2023/05/17, odpowiedzialny/a: Małgorzata Leoniewska, wprowadził/a: Małgorzata Leoniewska, dnia: 2023/05/23 08:42:58
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Leoniewska 2023/05/23 08:42:58 nowa pozycja