Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Inwestycje mogące znacząco odziaływać na środowisko

Tymczasowe cztery wiaty przeznaczone do składowania materiałów związanych z działalnością zakładu w granicy działki nr 6/15 z obrębu 3052 w Szczecinie przy ul. Stołczyńskiej 90


OBWIESZCZENIE

    PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 t.j.) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 23.11.2022 r. Prezydent Miasta Szczecin wydał decyzję nr 940/22 znak: WAiB-IV.6740.1.304.2022.MB – zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno – budowalny i udzielająca pozwolenia na budowę tymczasowych czterech wiat oznaczonych A, B, C, D przeznaczonych do składowania materiałów związanych z działalnością zakładu oraz zagospodarowania terenu na działce nr 6/15 z obrębu 3052 przy ul. Stołczyńskiej 90 w Szczecinie.

Decyzja ta została zarejestrowana dnia 24.11.2022 r. w publicznym wykazie decyzji dotyczących przedsięwzięć mogących znaczącą oddziaływać na środowisko pod numerem 1865/2022.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni, tj. od dnia 25.11.2022 r do dnia 08c.12.2022 r.

Zawiadamia się, że w podanym terminie, z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, można zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1 w pokoju 266, po wcześniejszym umówieniu. (tel. 091 424 5563).

 

 Prezydent  Miasta  Szczecin


Data wygaśnięcia: 08.12.2022

Załączniki:

udostępnił: Prezydent Maista Szczecin, wytworzono: 2022/11/24, odpowiedzialny/a: Marta Bogusławska, wprowadził/a: Marta Bogusławska, dnia: 2022/11/24 09:58:03
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Bogusławska 2022/11/24 09:58:03 nowa pozycja