Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Inwestycje mogące znacząco odziaływać na środowisko

Decyzja nr 370/23 z dnia 23.05.2023r.


OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania  na środowisko ( Dz. U. z 2022r. poz. 1029 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 23.05.2023r. Prezydent Miasta Szczecin wydał decyzję nr 370/23 znak WAiB-III.6740.1.35.2023.IK o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego (oznaczonego na projekcie zagospodarowania terenu nr 7) na terenie działki nr 1/6 z obrębu 2150 w rejonie  ul. Krygiera/Południowa/Gorzowska w Szczecinie.

Decyzja ta została zarejestrowana dnia 24.05.2023r. w publicznie dostępnym wykazie informacji o środowisku pod nr 611/2023.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni, tj. od dnia 26.05.2023r. do dnia 09.06.2023r.

Jednocześnie zawiadamia się, że w podanym terminie można uzyskać informacje za pośrednictwem poczty elektronicznej (waib@um.szczecin.pl) lub poprzez kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (tel. 914245580) i ustalić sposób zapoznania się z treścią decyzji.

 

                                                                     

                                                                            Prezydent Miasta Szczecin


Data wygaśnięcia: 09.06.2023

Załączniki:

udostępnił: Prezydent Miasta Szczecin, wytworzono: 2023/05/25, odpowiedzialny/a: Iwona Kaniewska-Juja, wprowadził/a: Iwona Kaniewska, dnia: 2023/05/25 14:00:22
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iwona Kaniewska 2023/05/25 14:00:22 nowa pozycja