Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Inwestycje mogące znacząco odziaływać na środowisko

Decyzja Nr 708/22 z dnia 01.09.2022r.


 

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko podaje się do publicznej wiadomości, że:

w dniu 01.09.2022r. Prezydent Miasta Szczecin wydał decyzję Nr 708/22 (znak: WAiB-III.6740.1.51.2022.JB) o pozwoleniu na budowę, obejmujące: „budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego (oznaczonego na projekcie zagospodarowanie terenu nr 4) na terenie działki nr 1/6 z obrębu 2150 w Szczecinie”.

Decyzja ta została zarejestrowana dnia 02.09.2022r. w publicznie dostępnym wykazie decyzji dotyczących przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pod nr 1318/2022.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni, tj. od dnia 08.09.2022r. do dnia 22.09.2022r.                                                           

                                                                

           Prezydent Miasta Szczecin


Data wygaśnięcia: 22.09.2022

Załączniki:

udostępnił: Prezydent Miasta Szczecin, wytworzono: 2022/09/08, odpowiedzialny/a: Jagoda Baranowska - Grochowska, wprowadził/a: Jagoda Baranowska, dnia: 2022/09/08 07:54:08
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Jagoda Baranowska 2022/09/08 07:54:08 nowa pozycja