Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Inwestycje mogące znacząco odziaływać na środowisko

informacja - o wydaniu decyzji przez Wojewodę Zachodniopomorskiego


INFORMACJA

Na podstawie art. 35 ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.), zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 13.02.2024 r. została wydana decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 17/2024 znak: AP-1.7840.1.12.2024.WP(4) w sprawie pozwolenia na przebudowę budynków hali H1, hali H2, hali H4, hali H5 oraz budynku socjalnego WB na terenie portu morskiego w Szczecinie, na dz. nr 30/14 obręb 3025 Szczecin.

Jednocześnie, zawiadamia się, że z zebranymi dokumentami dotyczącymi tego postępowania oraz treścią ww. decyzji, można zapoznać się w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, od poniedziałku do piątku po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym - tel. 91 43 03 562. Ponadto informuję, że treść przedmiotowej decyzji udostępnia się na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Data publicznego obwieszczenia – 14.02.2024 r.


Data wygaśnięcia: 08.03.2024

Załączniki:

udostępnił: Wojewoda Zachodniopom. za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin, wytworzono: 2024/02/23, odpowiedzialny/a: Celina Tomasiuk, wprowadził/a: Celina Tomasiuk, dnia: 2024/02/23 09:05:22
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Celina Tomasiuk 2024/02/23 09:05:22 nowa pozycja