Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Inwestycje mogące znacząco odziaływać na środowisko

parkingu dla samochodów osobowych na 124 miejsca wraz z dwoma włączeniami do ul. Stacyjnej


WAiB-VI.6733.1.6.2023.PI

 

 

OBWIESZCZENIE

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

 

Na podstawie art. 72 ust. 6 i 6a  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania  na środowisko (Dz.U.2022.1029 ze zm.) w związku z art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2022.503 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 13.03.2023r. Prezydent Miasta Szczecin wydał decyzję Nr 8/23 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie parkingu dla samochodów osobowych na 124 miejsca wraz z dwoma włączeniami do ul. Stacyjnej oraz z ciągami pieszymi, jezdnią manewrową i niezbędną  infrastrukturą techniczną w Szczecinie w przy ul. Stacyjnej –  działka nr 17/8 obr. 4037

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 10 ww. ustawy dane o wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowego zamierzenia zamieszczono w publiczne dostępnym wykazie pod nr 186/2023. 

Treść decyzji Nr 8/23 udostępnia się  na stronie BIP Urzędu Miasta Szczecin na okres
14 dni: od 14.03.23r. do 28.03.23r.


Data wygaśnięcia: 28.03.2023

Załączniki:

udostępnił: Prezydent Maista Szczecin, wytworzono: 2023/03/14, odpowiedzialny/a: PI, wprowadził/a: Paulina Igielska, dnia: 2023/03/14 09:38:29
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Paulina Igielska 2023/03/14 09:38:29 nowa pozycja